Kantor Jens af Kappelgård

Kantorer

Cantoriets økonomi

Provste

Provstedømmets økonomi

 

I år 1334 blev Kappelgård i Kildebrønde givet til magister Jens, der samme år blev kantor ved Roskilde Domkirke. 9 år senere blev Jens af Kappelgård udnævnt til provst og var dermed den tredje vigtigste præst i Roskilde Stift. Kappelgård tjente som administrationskontor, hvor biskoppens tiende og fæsteindtægter blev indsamlet. Han døde 6/5 1371, og i sit testamente skænkede han kapitlet gods til portionen Gammelrand.