Klippestrup præbende i Volborg herred

Klippestrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                    

Kannikkegodset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Hyllinge Hyllinge 1

Plus en øde jord