1303              Skt. Martins alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Martins alter ejede gods i 2 herreder (mest i Merløse) og i Roskilde by.

I alt 6 bol og 4 byhuse.

Altre

Altrenes placering  

                                                  

 

Bona alteris bone Martinii

Alterets vikardømme blev grundlagt 1303 og viet til Skt. Morten/Martin. I Roskilde ejede alteret 4 gårde, og her boede i 1568 Oluf Nielsen, Hans Nielsen, Peder Søborg og Jacob Remsnider. Grundlæggeren er navnebroderen til Skt. Martin, Erik Menveds kansler, magister Morten Mogensen (Martinus Dacus), der var kannik i Roskilde (og Notre Dame, Paris). En gang om året skulle der holdes anniversarium for ham, altervikaren skulle udbetale 2 mark penge til de kannikker, der deltog i messen, og 1 mark penge til fattige skoleelever. Det var kapitlet, der havde ret til at ansætte vikaren, der skulle passe alteret. Vi kender kun en af disse vikarer, nemlig Josef Jensen, der døde 9/2 1412. Alteret lå på bagsiden mod syd af muren ind til kannikekoret (2). Altergodset fordeler sig således:

Summarum 1568
Rug 5 pund
Byg 5½  pund
Lam 3
Gæs 4
Høns 8
Smør 2 tønder
Penge 6 mark og 3 skilling

Mål og vægt og penge