Erik Menved og Ingeborg
Dronning Ingeborg

Kongens stamtavle

                                                       

   

Ligsten i Sorø Kirke, hvor Ingeborg og Erik Menved ligger begravet. Billedet er en graveret ned i en  messingplade, som ligger oven på kisten. Kong Erik døde 1319.