1296             Erik Menved
Forstørrelse
Kongens stamtavle

                                                 

Dronning Ingeborg som hun ser ud på ligstenen i Sorø Kirke, hvor hun og Erik Menved ligger begravet. Billedet er en graveret messingplade oven på kisten.

Det var i hendes yndlingskloster, Skt Clara i Roskilde, at den ulykkelige dronning selv indtrådte som nonne i 1318. I sit ægteskab havde hun i alt født 14 børn, deraf var 11 enten dødfødte eller aborter, og 3 fik en hastig og tidlig død. Da hun en dag. kørte med sit sidste barn, en 4 måneder gammel prins, fra Abrahamstrup (Jægerspris) til Holbæk, faldt barnet ud af vognen og brækkede halsen. Dybt nedbøjet af sorg og for at pålægge sig selv en bod for sin uagtsomhed meldte dronningen sig til Skt. Clara Kloster. Det siges, at biskop Oluf af Roskilde trøstede hende med mange ord og opfordrede hende til igen at gå tilbage til verden. Men hun sagde nej. Hun ville helst blive, hvor hun var, og i øvrigt forudså hun, at både kongen og hun selv skulde dø i dette år. Dronning Ingeborg sluttede sit livs dage i august 1319, og kong Erik døde i Roskilde i november samme år. Det er dronning Ingeborg, som i den latinske Indskrift på messinggravpladen i Sorø Kirke beder alle dem, hun mod sin vilje måtte have gjort ondt imod, at tilgive hende og mindes hendes sjæl.