Skt. Martins alter i Sømme herred

Skt. Martins alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Roskilde fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme ?? Roskilde 4

    -