Skt. Martins alter i Løve herred

Skt. Martins alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Løve herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Kirke Helsinge Dalby 1

Mageskiftet for gods i Ølstykke