Ringsted Klosters gods i Løve herred

Ringsted kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                              

Godset i Løve herred havde før det blev krongods tilhørt jomfru Elene Broksdatter:
Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Sæby Sæby 2

Skænket af Margrete I i hendes store gavebrev