Agnetegods i Løve herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 7 gårde i Løve herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

176

Ry(g)e

(Gørlev sogn)

  Brydegård.  

177

  Brydegård.

178

1405 Gavebrev på 6 ørtug jord fra Evert Moltke for årstider for sig selv og sine forældre.

179

  Brydegård. Ikke nævnt 1508-11 og lå øde 1513-15.  

180

Gørlev 1300 8 ørtug jord skænket af Peder Mules bedstemor. Han forpagter godset 1311. Jorden lå i regnskaberne 1508-15 øde og blev lejet ud.

181

Ulstrup

(Gørlev sogn)

1300 10 ørtug jord skænket af Peder Mules bedstemor. Han forpagter godset 1311.

182

1300 3 øre jord skænket af Peder Mules bedstemor. Han forpagter godset 1311. Var lejet ud i 1508, men øde 1513.