De 6 præbender i Løve herred

De seks præbender

Kirker i herredet

Præbender

                                                           

Kannikkegodset i Løve herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Løve Drøsselbjerg Mullerup 1

Mageskiftet for gods i Ølstykke.