Bispegods i Ramsø herred

Borge i området: Svenstrup

Skjoldenæsholm

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Svenstrup, Risbygård

                                                             

Fadeburet under bispegården i Roskilde havde også gods i Ramsø herred. Mod syd og ind i Ringsted herred havde bispen med Antvorskov Kloster byttet sig til de store gods Svenstrup:

Lellinge len ligger med hovedgården Lellinge i Ramsø herred, men det meste af godset lå syd for Lellinge i Bjæverskov herred. Det gods, der lå i Ramsø, lå i Ejby: Godset Spanager med tilhørende smågods, som bispestolen mageskiftede sig til 1414 mod at give Sorø Kloster godset Bjernede.

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit N "Ramsöö herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på denne oversigt for sig selv: 

Sogn Byer Gårde Noter
Dalby Dalby 3 Jacob Mogensen af Ellinge pantsætter godset her til Laurids Hansen 1331. Pantet er senere overgået til Saxe Ågesen, hvis bror Anders 1370 havde gods i Skensved. Pantet blev til sidst købt af bispen. Brev N.15, 8
1 Albrecht Andersen til Tågeskov skøder 1387 godset her til Cort Moltke. Hegnede er en hovedgård Brev N.19

Højelse Asserup 1
Borup Hegnede 1
Ejby Ladager 1
Farebæksholm 1 Kirstine, datter af Peder Grubbe, pantsætter 1404 til Evert Moltke hovedgården Farebæksholm og øvrigt gods.  Brev N.10

Valore 1
Kløvested 1
Stenkelstrup 1
Ølsemagle Ølsemagle 1 Johannes Lauridsen giver 1335 gården til Jacob, Bo Jensen af Alslevs søn.  Brev N.11
Rorup Højby 1 Biskop Oluf Daa udvider lenet ved med Ringsted Kloster at mageskifte sig til Felle og Felles Fang vest for Svenstrup samt godset her. Klostret fik tienden af to kirker samt deres præstegårde. Brev X.1
Skt. Nicolai

                           

Køge

                         

1 Johannes Andersen af Assendrup solgte 1395 sin gård i Vestergade til ærkedegn Peder Lykke. Denne sælger den til bisp Peder 1406. Brev N.7, 13
1 Peter Thygesen giver på vegne af hr. Mads Lauridsen skøde på gården til Claus Hvid 1403.   Brev N.12
1 Mikkel Olsen i Køge giver kannik i Roskilde Mads Olsen fuldmagt til at indløse pantet på gården 1396.

                                                                                                                                                                                        

Brev N.14

I brevene er der i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin" brev 9 en henvisning til det store sildefiskeri i Øresund. Der står nemlig, at bispen har ret til at opkræve told hos fiskerne i området mellem København og Køge (altså Køge Bugt) af de sild, de fanger. 

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Ramsø Ølsebymagle Fadeburet i Roskilde
Ølsebylille
Ejby
Dalby
Kimmerslev
Rorup
Borup
Dåstrup
Syv
Gadstrup
Ørsted
Køge ?
Gl. Køge Bispens Lellinge len
Lellinge