Magleby lens gods i Bjæverskov herred

Bjæverskov herred

Hovedgård: Magleby på Stevns

                                                           

Under Roskilde bispestol havde visse len meget spredt strøgods. Under Magleby len i Stevns herred hørte således også gårde i Bjæverskov,  Ringsted, Fakse og Ringsted herreder. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit N "Ramsöö herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Herred Sogn Hovedgård Byer   Noter
 Bjæverskov  Herfølge Magleby

                          

Hastrup 2 Magleby len ligger med hovedparten af sit gods i Stevns herred.

                                                                                                                                                                    

 Ringsted Freerslev Høsten Torp 2

       

Terslev
 Fakse Roholte Borup 1
Ordrup 1
Elmue 1
Ulse Nielstrup 1
Sdr. Dalby Tågerup 1
 Stevns St. Heddinge Sigerslev 1
 Ramsø

                      

Skensved*

                        

Skensved 1 Pernille Pedersdatter, Johan Råbuks enke, skøder godset til Johan Reimersen 1377. Råbuk kan have gården fra Hans Svanekulle, som fik den i pant af Anders Ågesen 1370. Anders' bror Saxe Ågesens gods skulle samles i Dalby. Brev N.4, 8

Ellinge Ølby 2   - - -
Højelse Salby 2   - - -

* Tune herred.