Bjæverskov herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                                 

Bispedømmets indtægter af Bjæverskov herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                               

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Lidemark

1100

Bispens Lellinge len Bispen   Provstedømmet ejede 1 gård i Lidemark. Årsopgavernes procuratorium ejer 1 gård i Lidemark. Barbaraalteret ejer 1 gård i Lidemark.                                 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb   bbbbbbbbbbbbb  

Lidemark: 15 gårde, 1 hus 90 tdr.

     - Ødemark: 2 gårde, 0 huse, 11 tdr.

     - Gummerød: 6 gårde, 0 huse, 25 tdr.

     - Tågerød: 1 gård, 0 huse, 14 tdr.

     - Bistrup: 1 gård, 0 huse, 5 tdr.

              I alt: 36 gårde, 14 huse, 419 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                               

 

Vollerslev

1200

En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten til Bispens Lellinge len

Bispen Bispen ejer 2 gårde i Vollerslev Provstedømmet ejede 1 gård i Vollerslev. Hersted præbende ejer 1 gård i Vollerslev.       Antvorskov ejer 2 gårde i Vollerslev.

Vollerslev: 15 gårde, 0 huse 73 tdr.

     - Tokkerup: 6 gårde, 6 huse, 28 tdr.

     - Fløjstrup: 3 gårde, 0 huse, 17 tdr.

     - Jonstrup: 1 gård, 0 huse, 32 tdr.

     - Herlufstrup: 1 gård, 0 huse, 21 tdr.

              I alt: 26 gårde, 6 huse, 174 tdr. hartkorn

Gørslev

1200

Bispen   Provstedømmet ejede 1 gård i Gørslev. Stenløse præbende ejer1 gård i Slimminge. Årsopgavernes procuratorium ejer 1 gård Gørslev. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård Slimminge. Klosteret ejede 3 gårde i Slimminge i sognet. Klosteret ejede en gård i Gørslev.    
  • Troels Jensen Porse gav 1379 Jens Skytte pantebrev på Vollerslev og Gørslev. Sønnen Jens Jensen ejede godset 1419-26. Jens Henningsen døde her 1471. Voldstedet ligger nordøst for kirken.

  • Ove Steeg skrev sig til Bøghæ (Bøjede), før han fik Ølsemagle.

  • Hesselholm er nævnt 1478. Mageskiftet af kronen 1586 til Christoffer Rosengård. til Herlufstrup. Gården lå øde 1688. 

  • Slotsgården på 1 bol er indrettet af Mette Reedtz og skødet til forpagter Jørgen Swennesen. Godset endte under Juellund.

Gjørslev: 20 gårde, 5 huse 144 tdr.

     - Slimminge: 21 gårde, 0 huse, 149 tdr.

              I alt: 41 gårde, 5 huse, 294 tdr. hartkorn

Bjæverskov 1100 ( , ) Bispens Lellinge len

 

Bispen Bispen ejer 3 gårde i Bjæverskov og 4 i Skulkerup Provstedømmet ejede 1 gård i Bjæverskov. Vanløse præbende ejer 15 gårde i Bjæverskov.       Ringsted Kloster ejer 2 gårde i Skulkerup. Godset overgår til Sorø og senere roskildebispen. Sorø Kloster ejer 12 gårde i Bjæverskov 4 i Gøderup og 2 i Skulkerup 

Bjæverskov: 22 gårde, 0 huse 143 tdr.

     - Vemmedrup: 5 gårde, 2 huse, 23 tdr.

     - Gummersmark: 6 gårde, 0 huse, 36 tdr.

     - Kjulerup: 9 gårde, 0 huse, 54 tdr.

              I alt: 48 gårde, 2 huse, 311 tdr. hartkorn

Lellinge

1400

Bispens Lellinge len

 

Efter reformationen ligger Lellinge med det store bispelen her i Bjæverskov herred.

Men før reformationen lå det i Ramsø.

Lellinge: 17 gårde, 0 huse 68 tdr.

     - Lellingegård: 1 gård, 0 huse, 50 tdr.

              I alt: 18 gårde, 0 huse, 119 tdr. hartkorn

Himlingøje 1200    Fadeburet i Roskilde

 

Bispen Bispen ejer 3 gårde i Himlingeøje                                                                                     
  • Kernen i den romanske kirke er en oprindelig rundkirke.

  • Grubberholm blev nedbrudt før 1376, da det blev solgt af Eskil Bosen Falk til Peder Pedersen Grubbe. Den kom under Vallø, og 1878 opførte Vallø en avlsgård på Grubberholms gamle voldsted. 

  • Asger Benediktsen Gyldenstjerne skødede 1356 gods i Himlingeøje til Bo Falk til Vallø.

Himlingeøje: 21 gårde, 1 hus 125 tdr.

     - Lystrup Mølle: 14 gårde, 3 huse, 127 tdr.

              I alt: 21 gårde, 2 huse, 126 tdr. hartkorn

Herfølge* 1200 ( ) Bispen Bispen ejede 2 hovedgårde med tilhørende bøndergårde i sognet, Hastrup og Søllerup. 2 gårde hører til Magleby len. Vanløse præbende ejer 2 gårde i Åshøje. Åshøje præbende ejer 4 gårde i Åshøje. Skt. Annes kapelalter ejer 2 gårde i Åshøje og koralteret ejer 1 i Svansbjerg. Klosteret ejede en gård i hhv. Gladsaxe, Hastrup og Svansbjerg i sognet.       

Herfølge: 22 gårde, 7 huse 136 tdr.

     - Vedskølle: 18 gårde, 2 huse, 101 tdr.

     - Egøje: 10 gårde, 5 huse, 45 tdr.

     - Hadstrup: 9 gårde, 0 huse, 56 tdr.

     - Klemmenstrup: 4 gårde, 1 hus, 25 tdr.

     - Tessebølle: 8 gårde, 4 huse, 58 tdr.

     - Søllerup: 6 gårde, 1 hus, 29 tdr.

     - Åshøj: 14 gårde, 0 huse, 63 tdr.

     - Svansbjerg: 13 gårde, 2 huse, 76 tdr.

     - Rudholt: 1 gård, 0 huse, 61 tdr.

     - Gunderup: 1 gård, 0 huse, 43 tdr.

              I alt: 107 gårde, 22 huse, 699 tdr. hartkorn

Vallø(by)

Vor Frue

1100   Bispens Tureby len Bispen            

Valløby: 20 gårde, 1 hus 125 tdr.

     - Vallø: 1 gård, 0 huse, 79 tdr.

              I alt: 21 gårde, 1 hus, 181 tdr. hartkorn

Tårnby 1100   Bispen   Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Tårnby.        
  • Et lille sogn med gods under Vallø.

 

Store Tårnby: 21 gårde, 2 huse 147 tdr.

              I alt: 21 gårde, 2 huse, 147 tdr. hartkorn

Hårlev 1200   Bispen   Johannes Døbers præbende ejer 2 gårde i Lystrup. Helligtrekongers Alter ejer 1 gård i Lystrup. Skt. Annes kapelalter ejer 1 gård i Ammerup.   Klosteret ejede hele sognet.    
  • Ingerd af Regenstein gav 1256 hele landsbyen sammen med Endeslev til Skt. Clara Kloster. Arvingerne bestred dog overdragelsen. Ingerds gård kan enten have ligget øst for byen eller midt i denne. Begge steder er der spor efter voldsteder. 

 

Hårlev: 17 gårde, 1 huse 149 tdr.

     - Lille Tårnby: 8 gårde, 0 huse, 57 tdr.

     - Lystrup: 8 gårde, 0 huse, 44 tdr.

     - Ammerup: 5 gårde, 0 huse, 41 tdr.

     - Lille Linde: 13 gårde, 0 huse, 79 tdr.

              I alt: 51 gårde, 1 huse, 372 tdr. hartkorn

Endeslev 1200   Bispen   Nybølle præbende ejer 1 gård i Endeslev. Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Endeslev. Korprocuratoriet ejer 1 gård i Endeslev.   Klosteret ejede 1 gård i Endeslev.   Antvorskov ejer 1 gård i Endeslev

Enderslev: 26 gårde, 0 huse 135 tdr.

     - Poulstrup: 2 gårde, 0 huse, 21 tdr.

     - Aggerup: 2 gårde, 3 huse, 19 tdr.

              I alt: 30 gårde, 3 huse, 176 tdr. hartkorn

Vråby

1200  

Bispen

 

                         

 

                                  

 

       
  • Der er krongods i sognet.

 

Vråby: 8 gårde, 0 huse 67 tdr.

     - Skrosbjerg: 8 gårde, 1 hus, 45 tdr.

              I alt: 18 gårde, 1 huse, 118 tdr. hartkorn

Sædder 1200   Bispen Birgitte præbende ejede 1 gård i Sædder. Johannes Døbers præbende ejer 1 gård i Sædder.      

Sædder: 8 gårde, 0 huse 48 tdr.

     - Alkestrup: 9 gårde, 1 hus, 32 tdr.

     - Ringsbjerg: 14 gårde, 6 huse, 76 tdr.

     - Hejnerup: 8 gårde, 0 huse, 40 tdr.

     - Sonnerup: 5 gårde, 0 huse, 11 tdr.

              I alt: 54 gårde, 13 huse, 274 tdr. hartkorn

* Hastrup er i nogle fortegnelser nævnt som et særskilt sogn. Lellinge sogn i Ramsø herred ( ) hører efter enevældens indførelse til herredet her og indgår også i optællingerne nedenfor.

Under Christian III blev Bjæverskov herred i en kortere periode et selvstændigt len

  1541-1551 var herredet frit forlenet til Basse Kristoffersen. Han var landsdommer. 
 

1551 var herredet forlenet til Claus Daa til Ravnstrup og Holmegård, som havde det frit, fordi han var landsdommer. 

Aflønningen for at være Sjællands landsdommer blev herefter forleningen med Ringsted Kloster, som var et oplagt sted (ved landstinget for Sjælland) efter, at munkene var ude.. 

Bjæverskov herred med 417 gårde med 466 jordbrugere/fæstere (i 1651) kom efter 1551 til at høre sammen med Faxe og Stevns herreder i Tryggevælde Len. Dette kongelige len blev oprettet efter reformationen og altså efter nogle år udvidet med Bjæverskov og hovedparten af krongodset (i Bjæverskov herred 55 fæstere) udgjordes af konfiskeret bispegods. Selv om der ikke var så mange adelige hovedgårde, ejede adelige de fleste af herredets gårde, idet 356 fæstede adelige gårde. I matriklen 1682 er lenet afløst af Tryggevælde Amt, som omfatter alle sogne i Bjæverskov, Stevns og Faxe herreder ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Tryggevælde Amt havde 1599 gårde, 160 huse og 11.564 tdr. hartkorn i alt og 487 gårde, 61 huse og 3177 tdr. hartkorn i Bjæverskov herred.