1363      Skt. Annes alter bag koret

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Annes alter bag koret havde gods i Roskilde og Malmø og i 3 herreder, mest i Lille herred.

I alt 7 bol og 6 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                                       

Bona alteris bona Anne retro chorum

Annaalterets vikardømme (bag koret: Der var andre Annaaltre) blev grundlagt af biskop Henrik Gertsen 1363. Altret skulle afholde anniversarium for bisp Henrik, og her skulle alterets rector yde de fremmødte kannikker 2 skilling grot, de evige vikarer og andre vikarer samt skolarerne 1 skilling. Det var kantoren, der besatte embedet.

Som navnet siger, lå alteret bag koret (3a) imellem sakristialteret (9) og Skt. Magnus Alter (5). Der er på søjlerne her fundet rester af kalkmalerier, som godt kunne være helgenbilleder. 1420 blev der ryddet op i koret, og ved den lejlighed flyttede man rundt på nogle af altrene. Skt. Anna flyttede fra væggen ind mod koret ud i retrochorum, bagkoret og blev placeret vestligst i dette på nordsiden. 1571 fandt man i et hul i muren ved Anna Alter en guldkrone samt 6 forgyldte alterkalke. De var skjult i hullet i forbindelse med reformationen, men blev nu sendt til kongen. Så 1571 er nok det år, man fjernede alteret. Man fjernede ikke altertavlen, for den skulle have været en gave fra en konge (uvist dog hvem). Tavlen forestillede Skt. Anna med Maria, hendes barn. Vi kender et par af de evige vikarer, som bestred alteret:

Alteret ejede fire gårde i Roskilde, som 1568 var udlejet til Magdalene Bendtzs (Algade 7), Jakob Bomæl (brændt), Thomas Skrædder og hr. Palle. De tre sidste lå omkring Olsgade. Tilbage i tiden (1519 ) havde der været en del skærmydsler omkring Algade 7, fordi alteret ejede grunden, beboerne (og det var en borgmesterfamilie) ejede bygningerne. Endvidere ejede alteret nogle boder i Højbrøndsstræde. I Malmø ejede man 2 gårde. Også disse havde der været problemer med. I hvert fald afsiger Valdemar IV 1465 en dom om, at de to gårde, den evige vikar i Roskilde Peter Brun har givet alteret, skulle udleveres til alteret. Ellers ejede man af gods:

Summarum 1568
Rug ½  pund 
Byg 11  pund 
Havre 2 tønder og 1 skæppe
Lam 4
Gæs 5
Høns 10
Penge 28 mark og 4 skilling

Mål og vægt og penge