Skt. Anna i korets alter i Sømme herred

Skt. Annas alter i koret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Roskilde fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Olai  Roskilde 1

Grundlæggelsesgods doneret 1363 af Henrik Gertsen. Den lå på østsiden af Olsgade. Var 1438 lejet ud til Johannes Skrædder.

1

Nord for ovenstående, som evig vikar ved alteret, Laurids Nielsen købte for egne midler 18/12 1438 og gav til alteret som residens. Efter giveren boede vikaren Jep Jensen i gården. Grunden strakte sig bagud til strædet ned til Sortebrødre kloster. 

1

Hjørnegrund i strædet nabo til ovenstående købte vikaren Jep Jensen for private midler 26/5 1448. 26/1 1459 gav han som sjælegave sin grund til alteret.

1

Noget af det stiftergods, Henrik Gertsen gav 1363. En bod vest for Skt. Knudsgildets murede boder på Algade, grunden Algade 7.

Budolfi 3

 Boder ved Højbrøndsstræde.