Skt. Anna i korets alter i Smørum herred

Skt. Annas alter i koret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Koralterets gods i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Herstedvester Vridløselille 2

Noget af det stiftergods, Henrik Gertsen gav 1363. Den ene er øde 1568.