Skt. Anna i korets alter i Tuse herred

Skt. Annas alter i koret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Tuse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse Svinninge Svinninge 1

 -