1264         Ældre Skt. Andreas alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Alteret lå i Skt. Andreas kapel. De mageskifter, der er vist på kortet var med kronen 1561.

I alt 15 bol.

Altre

Altrenes placering

                                          

 

Bona alteris S. Andree Apostoli

Alterets vikardømme blev stiftet ved kannikken Niels Jurisens død 11/4 1264. Det var oprindeligt indviet til både Andreas og Thomas, begge apostle. Senere benævntes det alene Andreas, men der var i mellemtiden også dukket et selvstændigt alter for Thomas op. Og det blev benævnt ældre, fordi Andreas også dyrkedes i Skt. Andreas fra 1396. Hvor det lå i kirken, ved vi ikke. Alteret og dets gods blev annekteret af præbendet Janua 16/8 1343. 9/8 1396 fik alteret et fundationsbrev. Godset er fordelt på 8 herreder, mest i Ramsø:

Niels Jurisens våben

Summarum
Rug 5½  pund
Byg 18½  pund 
Grise 1
Lam 4
Gæs 5
Høns 10
Smør 1 tønde
Penge 7½ mark og 1½ skilling

Mål og vægt og penge