1343             Janua præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Janua præbende i Ringsted herred.

Janua betyder døren. Det er det magreste præbende, som en ny kannik startede med at få. Det er døren til at blive kannik.

I alt 6 bol.

Præbender

                                          

Prebenda Janua

Et af de præbender, som domprovst Jens Grand grundlagde, før han blev ærkebiskop i Lund. Det er et meget lille præbende, som er grundlagt ca. 1250. Godset er fordelt på 4 herreder, mest i Ringsted herred: 

18/8 1343 blev godsmængden forøget ved, at præbendet annekterede Skt. Andreas Alter. Fra ca. 1400 hørte også patronatsretten til Sigersted Kirke til præbendet (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden).

Summarum + Skt. Andreas
Rug ½ læst ½ læst, 5½  pund
Byg 1 læst 1 læst, 18½  pund
Grise 0 1
Lam 0 4
Gæs 0 5
Høns 0 10
Smør 0 tønder 1
Penge 7½ mark og 6 skilling 15 mark og 7½ skilling

Mål og vægt og penge