Janua præbende i Smørum herred

Janua præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Smørum herred blev mageskiftet med kronen 20/4 1561, men fordelte sig inden da således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Brøndbyøster Brøndbyøster 1

Mageskiftet mod gods i Odsherred