1466           Det ældre Barbara-alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Det ældre Barbara-alter ejede gods i 4 herreder samt en gård i København.

I alt 4 bol og 1 byhus.

Altre

Altrenes placering

                                           

 

Bona alteris Barbare Senioris alteris vicarii

Alterets vikardømme for Skt. Barbara er nævnt første gang 1/2 1466 og må være stiftet af medlemmer af slægten Venstermand. Vi ved ikke, hvor i kirken alteret lå. Det er i alt fald taget tilbage af en af denne slægt, Lauge Venstermand, efter reformationen efter de regler, der var fastsat i recessen om, at hvad man kunne bevise, ens forfædre havde givet, det måtte man inddrage. Da godset var gået retur til slægten, optræder det derfor ikke i kapitlets jordebog fra 1568. Alligevel kendes dets gods og indtægter, og de stammer fra følgende herreder:

Summarum
Penge 6 mark og ½ skilling

Mål og vægt og penge