Barbaraalteret i Tuse herred

Barbaraalteret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Tuse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Tuse

Kundby Sandby 1

 -