Barbaraalteret i Skippinge herred

Barbaraalteret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Skippinge herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Skippinge

Vallekilde Skippinge 1

  -