Barbaraalteret i Sømme herred

Barbaraalteret

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Sømme

Herslev Herslev 1

 -