1465        Treenighedens alter i kapellet

Treenighedens Alter i det kongelige kapel

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Treenighedens alter i det kongelige kapel ejede gods i 9 herreder, mest i Horns.

I alt 16 bol.

Altre

Altrenes placering

                                            

Bona alteris St. Trinitatis in eodem Sacello

Treenighedens alter i det kongelige kapels vikardømme og gods er grundlagt i Helligtrekongers kapel 9/10 1464. Altret lå i kapellet (26), men hvor i kapellet ved vi ikke. Det må ikke forveksles med det ældre Trefoldighedsalter fra 1300-tallet. Der var gods disse steder:

Summarum 1568
Rug 8  pund
Byg 19  pund 
Får 1
Lam 5
Gæs 5
Høns 10
Penge 17½ mark og 6 skilling

Mål og vægt og penge