Billesborg

        

Bjæverskov herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

På Egøje Mark findes rester af et voldsted "Kaninhøjen", hvor gården siges oprindelig at have ligget. I voldbankens grund er der foruden murbrokker fundet et stykke mur af tilhugede kridtsten.Hovedbygningen er opført 1721-22 ved Johan Cornelius Krieger og fredet.

ccccccccccccccccccccc                                                  

Billesborg 

1563-1570

Billesborg hed tidligere Egøjegård og var en væbnergård i landsbyen Egøje (Herfølge). Den blev beboet af herredsfogeden i Stevns Herred og borgmester i Store Heddinge, Jep Mogensen. Den kan have været krongods.

1570-1602 Gården hører til Østre-Vallø og ejes af Oluf Bille
1602-1615 Da Bille dør, overtager enken Margrethe Rosenkrantz (død 1615) gården.

1615-1616 Hendes bror den lærde Holger Olufsen Rosenkrantz arvede godset og solgte det til Ellen Marsvin.
1616-1651 Hendes datter Kirsten Munk gjorde Billesborg til ladegård under Østre Vallø og rev hovedbygningen ned; 
1651-1659 Christen Skeel Albretsen, der købte den af Kirsten Munk, påbegyndte en genopbygning på dens nuværende plads i 1653 og kaldte den Rudholt efter sin første hustru Birgitte Rud. Han døde 1659.
1659-1707 Gården hører med sine 61 tdr. hartkorn og 208 tdr. land under plov under Vallø og dens ejere af slægten Skeel. Valløs gamle fæhus flyttes hertil, ligesom der opfføres en ny lade. Sit nuværende navn fik Billesborg , da fru Kirsten Bille efter sin mand gehejmeråd Otto Skeels død i 1695 havde den som enkesæde, til hun døde 1704. Deres søn amtmand Christen Ottesen Skeel (død 1709) var den sidste af slægten Skeel på Vallø.
1707-1708 Han solgte i hele Vallø gods med Billesborg og Gunderup til svigerfaderen Christian Siegfried von Plessen
1708 Plesen solgte det følgende år godserne til kongen. Billesborg har siden da været avlsgård under Vallø. Stiftskurator Joachim Godske greve Moltke (død 1818) lod hovedbygningen indrette til kuratorbolig. Den har også været forvalterbolig og sågar bolig for et par af stiftets frøkener efter valløs brand 1893. I dag er hovedbygningen udlejet til en friskole.