Gunderup

        

Bjæverskov herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Den 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Gunderup 

1421-1498 Landsby delvis under Vallø.
1498-1501 En Lars Jensen nævnes i Gunderup. Det er dog uvist, om han var adelig. 

1501-1582 Delvis under Vallø igen.  
1582-1588 Mette Rosenkrantz til Vallø oprettede Gunderup som ladegård under Vester Vallø. Hun døde 1588.
1588-1605 Sønnen Oluf Rosensparre (døde 1624) arvede Gunderup. 
1605-1638 Rosensparre forlenede sin ægtefælle Elisabeth Gyldenstjerne, som døde 1638, med Gunderup. Hun beholdt det efter mandens død som enkesæde.
1638- Da hun døde, tilfaldt Gunderup Christen Skeel, og det har siden da hørt under Vallø. 1688 og 1708 havde den 43 tdr. hartkorn hovedgårdsjord. Sidstnævnte år lå der 224 tdr. hartkorn bøndergods under ladegården.