Moltke Bregentved
Slægten
                                                                                                                       
 
 
 
   
 
 
 
Greve Moltke af Bregentved, Coat of arms - Våbenskjold.
 
   
   Joachim von Moltke ~ Magdalene Sophia von Cothmann     Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  til Ridsenow & Walchendorff ~ 30/11 1697    
  * Gortzendorf, Slesvig-Holsten 1663 * Hintzenhagen, Mecklenburg 14/9 1681     
  † Polchow  2/2 1730   † 26/10 1752    
         
         
         
         
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Adam Gottlob Molke ~  Christiane Friderica Johan Georg Moltke   ~ Elisabeth Jeanette   Joachim Christopher von Moltke ~ Sophia Albertine Wolzogen  
  Overhofmarskal for Frederik V 1746 von Brüggemann  Storkorsridder, Generalløjtnant reichfreiin von Wollzogen & Neuhaus   Gehejmeråd, Storkorsridder baronesse Wolzogen  
  Kongen forærede sin yndling Bregentved ~ 9/9 1735 på Ulriksholm Kommandant Kronborg * Meiningen, Sachsen-Meiningen, Thüringen, 24/6 1715            Gesandt ved tyske rigsforsamling i Regensburg 1754-64  til Lohma i Sachsen  
        Købte adskillige nabogodser*   * Schloss Strietfeld 12/2 1703 † Kronborg 30/1 1788        *3/12 1699 † 29/3 1781 ~ Meiningen 27/9 1725  
  til Bregentved,   † Kronborg 20/1 1764           * 22/11 1703 † 14/4 1763  
  Baroniet Høegholm,              
 
Baroniet Lindenborg,
 
         
  Eskildstrup,    ~ Sophie Hedevig Raben          
  Juellinge ~ 1760          
  & Turebyholm Oprettede Stamhuset Moltkenborg          
  Købte Glorup 1762 af Glorup mm 1793          
  Kammerherre, Gehejmeråd          
 
Greve af Bregentved 1750
         
  Amtmand Møn          
  Ombyggede Marienlyst   * Alslev, Juellinge, Turebyholm og Tryggevælde          
 
Indførte holstensk kobbelbrug i driften
         
  * Walkendorf, Mecklenburg 10/11 1709          
   † Bregentved 25/9 1792          
               
                                                                                                                       
       
 
     
 
 
 
 
 
       
 
     
 
             
 
         
 
       
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
           
 
     
 
 
 
 
 
     
 
         
 
   
 
 
 
 
 
     
 
         
 
   
 
 
  Joachim Godske Moltke ~ Georgine von Buchwald Christian Frederik Moltke ~ Ide Hedevig Buchwald       Bertha Moltke ~   Frederik Adeler              Sophie Magdalene Moltke ~ Adam Christopher Knuth Catharine Sophie Wilhelmine Caroline Moltke ~ Hannibal  Wedell Ulrika Augusta Moltke ~ Hans Schack Frederikke Louise Moltke ~      Albert Christian von Levetzau Adam Gottlob Ferdinand Moltke ~ Ida Bertha comtesse Raben    Gebhard Moltke-Huitfeldt ~ Bertha Huitfeldt Carl Emil Moltke ~ Asta Thusnelda Münster-Meinhövel Otto Joachim Moltke ~ Sophie Christiane Christian Magnus Frederik Moltke ~ Frederike Elisabeth Reventlow  Anton Heinrich Moltke ~ Marie Elisabeth Caspar Herman Gottlob Moltke ~ Elisabeth Susanna Frederik Ludvig Moltke ~ Agnes von Luckner Eleonora Louisa Carolina von Moltke ~ Eggert Christopher
  greve af Bregentved 1792 ~ Seedorf  6/11 1783  til Turebyholm til Trøjborg Comtesse Moltke Baron, Gehejmeråd * Fredensborg 22/5 1765 † 24/2 1829 greve Knuth af Christiansdal Hofdame hos Dronning Louise      lensgreve til  Wedellsborg    lensgreve til Schackenborg * 26/5 1712 † 28/2 1760 til Torbenfeldt Greve, Admiral  til Ålholm til Stamhuset Moltkenborg 1802 til det Huitfeldtske Fideikommis til Nørager Comtesse Greve Sehestedt Juul Greve af Nøer til Wittenberg og Altenhof Gehejmeråd 1768 Baronesse Rosenkrantz til Dronninggård og Dronninglund i Vendsyssel  comtesse Schulin Greve Grevinde * 18/5 1729 † 18/6 1785 lensgreve Knuth-Gyldensteen
  til Bregentved,   Greve, Gehejmeråd, Kammerherre 1758 ~ 23/6 1760 Udvidede Dragsholm med Dønnerup ~ 1/7 1786      til Baroniet Christiansdal * Stege 14/10 1737 † København 15/4 1806 ~ 16/6 1752 i Hørsholm   Kammerherre, Gehejmeråd Generaladjudant hos Kongen 1769   Købte Mullerup 1815   & Ågård ~ København 4/71807 til Espe & Bonderup ~ Horsens 17/6 1797    til Grünwald/Grönwold  i Sønderjylland ~ 24/7 1762                       Ridder af Danebrog 1766, Ridder af Elefanten 1783 ~ 16/4 1764 Mageskiftede 1776 opr. Gods med Tirsbæk (solgt 1779)   til Marienborg   ~ 9/9 1765
  Ågård,   Deputeret i Kommercekollegiet 1757   * 15/11 1767  † 2/5 1846     og til Fideikommisgodset Lilliendahl   ~ 6/2 1771 * Bregentved 1/1 1748 † Ringkøbing 16/8 1820   Stiftamtmand i Throndhjems Stift 1796-1802   Greve, Søofficer (fra 1789)   & Aggersvold   Generalmajor 1773, Generalløjtnant 1782   Marskal hos Kronprins Christian 1763   Købte Muggesfelde ved Segeberg.   Danebrogsordenen 1774  
  & Turebyholm   Deputeret  i General-Toldkammeret 1760             Stiftamtmand over Akershus Stift 1802     Medlem Stænderforsamlingen Roskilde 1835-46                   Espe (købt 1810), Bonderup (købt 1825)   * København 16/10 1741 † København 23/11 1813   Overhofmester hos Enkedronning Juliane Marie 1766   Generalløjtnant i Felttoget i Norge 1774   Gehejmeråd 1780, Gehejmekonferensråd 1808  
  til Gammelgård og Kørup   Københavns Overpræsident og Overhofmarskal 1767         Ridder af Danebrog  og i norsk regering 1803   Gesandt  
Amtmand i Bratsberg Amt 1800
 
  * 24/9 1734 † 21/4 1792   1793 Kommandant, 1795 Guvernør i fæstningen Rensborg
 
  Domdekan Lübeck    
 
baron af Einsidelborg
  * 13/7 1736 † 25/4 1771 på Turebyholm          Stiftamtmand Odense  ~ Bertha Sophie Bille Brahe Storkorsridder, Kammerherre   ~ Amalie Isabella Johanne Charlotte
Stiftamtmand i Christianssands Stift   ~
 Sophie Henriette Marie    
Storkorsridder, Kammerherre     ~
Christine Cathrine Cicignon *  27/3 1745 Nygård (Marienborg) på Møn †1824  
 
Chef for rentekammeret -1784
          Gehejmekonferensråd, Ridder af Elefanten    Gehejmekonferensråd  Friherreinde Ompteda Direktør i Rentekammeret 1804-13  von  Düring   Amtmand Møn ~ 23/11 1759      
  Finansminister         * 20/2 1764 † 20/12 1851   * 9/1 1773 † Nørager 19/3 1858
* 1767 † 1814
Præsident for det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli ~ 1816     * Stege 6/10 1738 † Rendsburg 17/4 1800   ~      
  Statsminister 7/12 1813                
Gehejmestatsminister 1824      ~
     
  Elefantridder, Storkorsridder, Overkammerherre                       Kammerherre 1800, Ridder af Elefanten 1826          
  Gehejmekonferensråd, Ordenskansler                   * København, Christian VII's Palæ 11/6 1770 † Espe 1/2 1853      
  * 4/7 1746 † København 5/10 1818                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                   
                       
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
  August Adam Wilhelm Moltke ~ Marie Elisabeth Knuth   Adam Georg Ernst Henrik ~ Bertha Marie Louise Adam Gottlob greve Moltke ~ Rosalia Hennings Henriette Sophie Bertha Eleonore  ~ Jacob Brønnum Scavenius      Johanna Sophie von Moltke ~ Georg Ferdinand Friedrich  
  greve af Bregentved 1818 Comtesse Knuth af Knuthenborg   greve Moltke af Nørager  comtesse Moltke af Espe til Espe & Bonderup til Beckhof komtesse Moltke af Espe til Basnæs     * Lübeck 20/6 1783 † Penzlin 26/9 1834 Freiherr  von Maltzan zu Wartenberg  
  til Bregentved, ~ Trinitatis Kirke, København 22/8 1823   til Nørager ~ 24/1 1856 Generalkrigskommissær ~ Itzehoe 23/9 1853 * 6/10 1808 † 1898 ~ 1843     Begravet Penzlin til Penzlin, Lübkow, Werder, Krukow,  
  Merløsegård,   & Ågård   * Ravnholt 31/5 1798 † 12/6 1863 * Itzehoe 23/5 1801   Wustrow, Mallin & Alt-Rehse  
   Turebyholm   Diplomat til 1855     † København 20/5 1885   ~ Genin, Lübeck 14/2 1800  
  & Jomfruens Egede       Kammerherre          
 
 
Konseilpræsident 1848     * 2/1 1822 † 26/3 1896          
  Elefantridder, Storkorsridder, Overkammerherre            
  Gehejmekonferensråd, Premierløjtnant, Ordenskansler            
 
Finansminister, Gehejmestatsminister 
           
  *  Einsidelsborg, Krogsbølle 25/8 1785                   
  † København 15/2 1864                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                                               
 
 
     
 
     
 
                     
 
             
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
     
  Frederik Georg Julius Moltke ~ Caroline von der Maase Maria Caroline Vilhelmine ~ Johan Christian Christian Carl Henrik Moltke ~  Caroline Amalie Julie Georgine Sophie    ~ Ludvig Brockenhuus-Schack   Rose Thekla Julie   ~ Ove Otto Joachim Adam  ~ Ingeborg Valentiner Otto Joachim Vilhelm greve Moltke ~ Julie Georgine Charlotte Sophie Adolphine Bertha Marie Louise  ~ Adam Georg Ernst Henrik      
  greve af Bregentved 1864 ~ Kastelskirken 6/6 1851 Comtesse Moltke Baron Bille Brahe til Lystrup Comtesse Danneskjold-Samsøe Comtesse Moltke af Bregentved Greve   Comtesse Moltke Greve Danneskiold-Samsøe greve Moltke af Nørager ~ 11/5 1883 til Espe & Bonderup Sehestedt Juul  comtesse Moltke af Espe til Nørager, Greve      
  til Bregentved   * Bregentved 13/7 1827 Gehejmekonferensråd & Jomfruens Egede ~  1865 * København 4/5 1830 ~ Bregentved 4/7 1854   * Nørager 14/11 1864  ~ Kvistgård 5/8 1910 til Nørager Solgte Nørager Hofjægermester, Østrigsk Ritmester ~  Herrested Kirke 10/5 1864 * 27/10 1832  † 26/5 1908 ~ 24/1 1856      
  & Turebyholm   † København 20/1 1889    ~ Bregentved 21/2 1852 til Sorvad ved Randers     † København 24/12 1889    † Frederiksberg 11/9 1954   Hofjægermester, Løjtnant * 26/4 1862 † 25/5 1947 * 9/9 1828 † 17/2 1868      
  Medlem af Folketinget for Køge 1855-58       Deltog som kavaleriløjtnant i den 2. slesvigske Krig       * 17/4 1860 † 8/1 1937          
  Medlem af Folketinget for Faxe 1858-61       Kammerherre 1865, Danebrogsordenen 1892                    
 
Medlem af Landsting for Højre 1866
      Højregruppens formand i Folketinget 1887-1894                        
  Udenrigsminister 1875 i Estrups regering       * 13/5 1833 i København † Lystrup 21/12 1918                   
  Kammerherre                          
  * København 27/2 1825 † Bregentved 1/10 1875                          
                             
                             
                             
                         
                         
                       
                         
                         
                             
                                                                             
               
 
 
 
                     
 
     
 
             
 
 
     
 
     
 
     
 
         
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Hemming Vilhelm ~ Julie Sophie Clara Schnack Frederik Christian Moltke ~ Magdalene Regitze Anna Emilie Estrup Maria Elisabeth M. W. A.~ Adam Vilhelm Adam Vilhelm Joachim Ludvig    Aage greve Moltke   ~ Marguerite Peronard   Else comtesse Moltke   ~ Harald Viggo Ernst greve Moltke  ~ Ingeborg Bertha comtesse Moltke   ~ Henrik Holten Castenskiold  Otto greve Moltke  ~ Rose Adam Gottlob   ~ Agnes Ingeborg    
   greve Moltke af Bregentved  ~ København 11/7 1894   lensgreve af Bregentved 1875  ~ 2/6 1881 Kastelskirken, København Comtesse Moltke Baron Bille Brahe  greve Moltke af Bregentved  greve Moltke af Bregentved   af Nørager  ~ 24/3 1914  af Nørager  greve Moltke af Nør  af Nørager  baronesse Gyldenkrone  af Nørager Kontorchef i A.P Møller-Maersk  af Nørager baronesse Bille-Brahe af Svanholm Greve Moltke Komtesse Danneskiold-Samsøe    
  til Marienborg * København 23/4 1871 til Bregentved   * 1864  † 1940   * Turebyholm 30/3 1852 Storkorsridder, Kammerherre, Løjtnant   * Conradineslyst, Ruds-Vedby 25/11 1886 * 1/8 1890 † 27/7 1925 * Conradineslyst, Ruds-Vedby 2/3 1888  ~ Buerup 30/3 1910 Cand.jur., Inspektør i Handelsministeriet  ~ København 20/3 1915  * Nørager, Ruds-Vedby 3/8 1891 † 20/11 1991 ~ Buerup 15/10 1919  Cand.med., Speciallæge ~ 31/3 1922 til Espe & Bonderup  ~ Bråby 18/10 1892, skilt 1926    
  Kammerherre, Hofjægermester † Marienborg, Damsholte 11/6 1963 & Turebyholm       † Turebyholm 10/10 1860 Cand.jur., Hofmarskal hos Kong Frederik VIII   † 10/9 1955   † 10/1 1986   Forstander for Herlulsholm     * København 2/7 1895   Hofjægermester, Kammerherre      
  * Turebyholm 12/9 1861 d.a. Johan Gustav Frederik Schnack Kammerherre, hofjægermester             * Turebyholm 10/2 1857      
 
    * Conradineslyst, Ruds-Vedby  16/10 1885    † København 1/7 1961   Landvæsenkommisær  
  † Marienborg, Damsholte 8/11 1927     Grevskabet opløst 1922         † Marienborg, Damsholte  29/12 1943        ~ Regitze Sehested     † 9/9 1986       * Espe 27/7 1868 † Espe 29/6 1958  
      Landstingsmedlem                  af Gyldenfeldt          
        * Turebyholm 20/8 1854                  ~ 21/9 1926, skilt          
        † Bregentved 23/10 1936                        
                                   
                                   
                     ~ Helle Maria-Louise Grandjean          
                       ~ Ordrup Kirke 14/9 1939           
                      * København 17/7 1912            
                      d.a. Poul Bredo Grandjean          
                               
                           
                                   
                                   
                                               
 
 
                       
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   
 
 
                       
 
 
 
     
  Christian Frederik Gustav  ~ Helga Gertrud von Lüder               Aage Otto greve Moltke   Nelly   ~ Ove Carl Iens Kraft Pontoppidan   Berete   ~ Henrik Vilhelm Frederik Tillisch Preben Erik greve Moltke  ~ Bettina Tove von Kauffmann Otto greve Moltke      
  lensgreve Moltke af Bregentved 1936  ~ Damsholte Kirke 11/9 1922                af Nørager   comtesse Moltke af Nørager  ~  Jacobs Kirke, København 18/6 1955   comtesse Moltke af Nørager ~ Holmens Kirke 29/6 1946   af Nørager ~ Gentofte 25/4 1953    til Espe & Bonderup  
  til Bregentved, * Dresden 30/11 1899                * København 26/6 1917    Korrespondent Biolog   * København 25/1 1925 Major, Ingeniør Dr.med., Overlæge ved Usserød Sygehus   * 19/9 1893  † 8/5 1910  
  Eskildstrup † Ringsted 31/1 1987                 * København 25/9 1927 † 11/9 2006     * Århus 31/1 1919  * København 28/4 1923  
  & Turebyholm d.a. Hans von Lüder                       s.a. Henrik "Henry" Christian Emil Tillisch    
  Kammerherre, Hofjægermester                
  * Marienborg, Damsholte 19/4 1895            
  † Hillerød 17/4 1968              
               
               
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                           
             
 
             
 
 
     
 
                 
  Hans Hemming Joachim Christian  ~ Annette Jean Mitchell Peter Christian Frederik Gustav   Ebba Clara Magda   ~ Viggo Lohse        
  lensgreve Moltke af Bregentved 1968  ~ Dirleton Chruch, Scotland  22/1 1955  greve Moltke af Bregentved   comtesse Moltke af Bregentved  ~ Søllerød Kirke 21/1 1956        
  til Bregentved, * Edinburgh 5/2 1930   til Marienborg   Cand.polit., Fuldmægtig i Ministeriet for Grønland Cand.polit.        
 
  Eskildstrup d.a. George Mitchell Cand. med., Læge   * København 26/10 1930   Kontorchef Økonomi- og Budgetministeriet               
  & Turebyholm   Translatør, Tolk ved Europa Parlamentet   * Gentofte 23/5 1926          
  Kammerherre, Hofjægermester     * København 24/4 1924       s.a. Thorkild From Lohse          
  * Frederiksberg 18/6 1925      † Marienborg, Damsholte 28/2 1981              
  † 10/8 2005                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                 
                 
                     
     
 
               
 
                       
  Christian Georg Peter  ~ Kirsten Qvist Christensen Birgitte Anna CarolineHansdatter   ~ NN Natorp  
  lensgreve Moltke af Bregentved 2005  ~ Herlufsholm Kirke 1/7 1989  comtesse Moltke af Bregentved  
  til Bregentved, * Næstved 31/7 1960 til Marienborg  
  Eskildstrup d.a. Kai Robert Christensen  
  & Turebyholm  
  Hofjægermester, Agronom        
  * Haslev 5/6 1959           
                 
                   
               
               
               
           
           
           
           
           
           
           
                     
     
 
           
 
 
             
 
       
 
  Frederik Christian Adam   Gustav Otto Robert    Otto Joachim Peter    
  greve Moltke af Bregentved   greve Moltke af Bregentved   greve Moltke af Bregentved  
  * Næstved 8/5 1991   * Næstved 26/12 1992   * 16/8 1997  
 
 
           
         
         
          Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa