Moltke-Huitfeldt
Slægten
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Gebhard Moltke-Huitfeldt ~ Bertha Huitfeldt                                                                                                 DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  til Stamhuset Moltkenborg* 1802 til det Huitfeldtske Fideikommis      
  Købte Mullerup 1815      
  Stiftamtmand i Throndhjems Stift 1796-1802  
  Stiftamtmand over Akershus Stift 1802    
  Ridder af Danebrog  og i norsk regering 1803  
   Stiftamtmand Odense                   ~ Bertha Sophie Bille Brahe  
  Gehejmekonferensråd, Ridder af Elefanten  ~ 29/4 1837  
  * 20/2 1764 † 20/12 1851  
 
     
     
     
     
     
     
     
 
     
  * Glorup, Anhof, Rygård mm      
         
     
     
     
     
     
     
     
           
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
  Adam Gottlob Moltke-Hvitfeldt ~ Elisabeth Razumowska Henrik   ~ Marie Sophie Frederikke von Buchwaldt  
  til Stamhuset Moltkenborg 1851 ~ 20/7 1828 greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved af Helmstorf  
  Greve, Gehejmeråd,  Kammerherre 1834 * 2/12 1811 † 20/5 1892 Kammerherre Stiftsdame Vallø, hofdame  
  Hofmarskal hos Prins Christian 1829 indtil 1842 d.a. Gregorij Kirillowitsch Greve Rasumowskij Cand.jur., Højesteretsassessor * 28/8 1809  
  Gehejmekonferensråd 1858, 1861 Storkors af Danebrog   * 10/6 1798 † 23/3 1876  
  Landstinget 1859  
  * 10/6 1798 † 23/3 1876  
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
                           
 
 
   
 
 
     
 
         
         
 
 
 
     
  Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt   ~ Maria von Seebach Harald   ~ Amy Hutton Berte  ~ Chevalier Ferrari-Corbelli Vladimir    ~ Caroline Ocatavia Hjelm
  Greve til Stamhuset Moltkenborg 1876 Freiin greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved   Comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved    greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved ~ 21/10 1856
  Gesandt i Paris 1860 til sin død (37 år) ~ 15/8 1863 Ritmester a la suite   * 1832 † 1858   Hofjægermester, Premierløjtnant * 10/4 1834  † 9/4 1918
  Kammerherre 1858, Storkors af Dannebrog 1869   Attaché ved Det Danske Gesandtskab i Frankrig   * 4/9 1834    15/11 1894  
  Gehejmekonferensråd   * 14/10 1838      
  * 23/4 1829 †  28/11 1896      
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
 
 
     
 
         
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  Adam Gotlob Carl Moltke-Hvitfeldt   ~ Louise-Eugénie Leon Albin Gebhard    ~ Edith Marion Garner  Elise   ~ Helmuth Johann Ludwig von Moltke Adam Vladimir   ~ Eva Christine
  Greve til Stamhuset Moltkenborg 1896 Princesse de Bonaparte greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved ~ 8/3 1898 Comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved ~ 1/8 1878 greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved  friherrinna Gyllenkrok
  Legationssekretær, Cand.jur., kammerherre ~ 30/12 1896 Premierløjtnant * 31/1 1874 † 10/5 1961 * 20/5 1859 Tysk Generalkvartermester til Miseröd & Skogsgård, Höör, Skåne ~ 27/9 1900
  Stamhuset opløst 1916   * 28/9 1869 † 6/12 1952   Svensk underløjtnant  
  * 31/7 1864 † 19/10 1944         Ritmester Skånske husarregiment  
 
      * 24/11 1872  † 22/2 1966  
      Havde efterkommere i Frankrig      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
     
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Leon Charles Joseph Moltke-Hvitfeldt   ~ Tove  Adam Nicholas  ~ Margit Ebba Margaretha ~ Sten Carl Troil Eric Axel ~ Helga Marie Evelyn Hansen
  til Glorup og Rygård Comtesse Danneskiold-Samsøe  greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved Grevinde von Rosen Comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved friherre Ramel greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved ~ 7/5 1929, skilt
  Hofjægermester, kammerherre  ~ St. Andreas Kirke, København 6/2 1929 Cand.jur., Ambassadør  ~ Washington 26/5 1945   * Landskrona 10/9 1910  ~ Höör, Skåne 24/11 1934  * 18/7 1906 † 6/1 1963 * 31/7 1911
  Stamhuset opløst 1916   Til Espe     d.a. Aage Joachim Hansen
  * Paris 14/11 1898 † 11/1 1976   * Paris 17/5 1908       
 
    † 29/12 1991      
             
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
     
 
 
     
 
     
 
     
  Alice Marie Louise ~ Niels Oluf Vilhelm Adam Carl  ~ Bente Hansen   Anna "Anne" Margareta  ~ Oluf Henrik
  til Glorup  baron Rosenkrantz af Villestrup  greve Moltke-Huitfeldt af Bregentved Korrespondent   Comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved  baron Rosenkrantz af Villestrup
   Comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved  ~ Glorup 24/4 1952 Hofjægermester, Agrarøkonom, Merkonom  ~ København 6/6 1987     Laborant * St. Ansgars Kirke, København 6/6 1957  
  * Hellerup 11/3 1930   Til Espe * Frederiksberg 19/11 1956     * 23/ 1933  
  * København 22/8 1954 d.a. Mogens Hansen & Tove Fabrin    
       
       
       
       
       
       
       
 
       
         
         
         
         
       
       
       
     
 
 
     
  Elise Josephine    
  Comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved  
 
  Til Espe 2013  
  * Slagelse 14/3 1991  
 
 
 
 
 
 
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa