greve Moltke af Nør
Slægten
                                                                                               
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa
 
 
 
 
 
 
  Christian Magnus Frederik Moltke ~ Frederike Elisabeth Reventlow  
  Greve af Nør til Wittenberg og Altenhof  
  til Grünwald/Grönwold  i Sønderjylland ~ 24/7 1762  
  Generalmajor 1773, Generalløjtnant 1782  
  * København 16/10 1741 † København 23/11 1813  
  Greve Moltke af Bregentved, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                           
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Adam Gottlob Detlef Moltke ~ Auguste von Wiebel  Magnus Moltke ~ Juliane Charlotte Ulrikke Brockdorff Friderica Sophia ~ Christoph von Buchwaldt   Joachim ~ Ellen Cathrine Kirstine   Ferdinand  ~ Sophie Hedevig von Levetzau  
  Greve af Nør von Wiebelsheim Greve af Nør ~ 3/10 1818 Comtesse Moltke af Nør til Helmstorf   Greve Moltke af Nør Bruun Neergaard   greve Moltke af Nør ~ 1770  
  Premierløjtnant * 24/9 1772 † 1801 Overretsråd til 1850 Comtesse * Nør 29/2 1764 Kammerherre, Domherre   Kammerherre, Oberst  ~ 23/7 1797   Major  
  Købte Niitschau ved Oldesloe   * 20/8 1783 på Nør  † 12/3 1864 i Kiel   † Helmstorf Schloss, Lütjenburg 26/12 1822 ~ Nør 10/9 1782   til Rønnebæksholm   * 26/7 1775  † 25/4 1825    
  * Odense 15/1 1765 † Lübeck 17/6 1843           * København 4/7 1769      
 
 
     † Rønnebæksholm 15/6 1820        
   ~ Marie Christiane  von Wiebel          
    von Wiebelsheim          
    * 9/10 1774 † 12/8 1808          
             
             
   ~ Caroline Klywer          
    ~ 26/5 1827          
    * 18/12 1791  † 11/12 1873          
             
             
             
             
                                                                 
 
   
 
       
 
 
 
   
 
 
 
         
 
       
 
           
 
 
 
 
     
  Carl Moltke ~ Anna Malvine Simons     Adam Frederik Adamson ~ Fanny Charlotte Anna Louise   Magnus Theodor Moltke ~ Frederikke Antoinette Sophie Adolph Peter   Magnus Jens Godske ~ Elisabeth Sophie  Adam ~ Mathilde de Nully Magnus Christian Niclas Joachim ~ Hansine Hypolitta Christine Charlotte Koss  
  til Niitschau 1826 ~ Kiel 29/5 1824    Greve Moltke Rigsgrevinde Rantzau   til Grønholt med Grøndal i Svansen 1834 Comtesse Wedel-Jarlsberg Greve Moltke af Nør   Greve Moltke af Nør baronesse de Bretton Greve Moltke af Nør  ~ 30/10 1827 greve Moltke af Nør ~ 4/11 1842  
  Elefantridder, Storkorsridder,  * Paris 21/10 1802 † København 22/4 1883      Amtmand over Segeberg Amt  ~ 16/3 1849   Kammerherre 1840, kongevalgt Medlem af Slesvig Stænder  ~ 1/9 1830 Forst- & Jagtjunker   til Rønnebæksholm  ~ 24/9 1824 til Rønnebæksholm * 16/4 1807 † 13/8 1840 Postmester  
 
Gehejmekonferensråd, Overkammerherre, Ordenskansler
d.a. Henry Simons & Eliza Ross   Præsident for den holstenske Regering i Plön   Solgte 1855 sine slesvigske Godser til Hertug Carl af Glücksborg   * 7/4 1806   Kammerherre, Ritmester   Ritmester   * 9/6 1809 † 8/2 1866    
  Slesvigminister og Gehejmestatsminister   * Ottensen 17/4 1816 † Kiel 10/2 1885    Købte 1856 Godset Zalenze i Øvre Schlesien   * Rønnebæksholm 4/7 1801    * 15/5 1805 † 21/7 1852    
  * Kiel 15/11 1798 † Assieten, Kurland 12/4 1866        * 9/3 1806 † Wien 29/10 1860    † København 1/12 1877       
 
                  Havde efterkommere  
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
       
 
       
 
         
 
     
             
 
           
 
 
 
 
 
 
         
  Adam Henrik Carl  ~ Olga  Malvina Elisabeth   ~ Frederik Gottschalck Otto Magnus Lugwig Gerhard   Henrik Karl Leonhard  ~ Harriet Louise Wilhelmine Rücker Adam Carl Cristian ~ Delfina Natividad Winsloe  Carl Ferdinand Ludvig ~ Henriette Lutze Mathilde Caroline  ~ Vilhelm Frederik Ludvig Theodor Alette Wilhelmine  ~ Carl Erik Johan Joachim Richard Henry  ~ Julie Charlotte Frederikke Westermann Oskar Peter August ~ Elise Alvilda Magnussen  
   greve Moltke af Nør Comtesse Capizucchi di Cassini Comtesse Moltke af Nør greve Knuth af Knuthenborg von Moltke   Greve Moltke  ~ 30/6 1883 von Moltke ~ Chile 18/4 1879   greve Moltke af Nør   ~ 6/5 1870 Comtesse Moltke af Nør  von Levetzau Comtesse Moltke af Nør Bruun Neergaard Greve Moltke af Nør  ~ Randers 31/5 1860   Greve Moltke af Nør  ~ 27/5 1857  
  Kammerherre, østrisk Major  ~ 30/6 1883 * 31/5 1825  † 29/3 1872  ~ 1851 Greve   Tysk Viceadmiral * Weimar 27/10 1861 † Kiel 25/5 1925 Greve * Valparaiso, Calle Victoria, Chile  24/12 1861 Tysk ritmester *  28/7 1850 * 23/4 1832 † 5/4 1882 Kammerherre, Cand.jur., * Plön 12/9 1827 † Kitzeberg, Kiel, 6/7 1914   ~ Oevelgönne 26/9 1851  til Rønnebæksholm * Randers 20/10 1838 † Fredensborg 18/9 1880 * Rønnebæksholm 1/7 1828 * Særslev 4/1 1825 †  St. Jørgensbjerg XX/9 1866   
  * 23/6 1828  † 14/2 1913 * Venezia 12/5 1837 † 27/10 1860     Løjtnant i Fransk-tyske krig 1870   * Lauenburg 15/9 1854     Løjtnant i Fransk-tyske krig 1870   * 19/10 1844     ~ 5/5 1857     * Rønnebæksholm 31/7 1834   † Yorkville, South Carolina 12/11 1882  d.a. Bernt Magnussen  
      Udvandrede til Chile   † Weimar 9/4 1922   Udvandrede til Chile              † København 30/10 1898      
 
 
 
 
Døde i Chiles Stillehavskrig      
 
Blev ingeniør          
 
~ Emma Christine   * Lauenburg 13/8 1851  † Chorrillos 13/1 1881       Chiles rigeste mand   Havde en datter          
    Comtesse Capizucchi di Cassini       * 22/4 1850            
     ~ 27/11 1867       † 6/1 1892            
    * Venezia 19/1 1834 † 6/3 1870                      
                         
                         
  ~ Sophie Magdalene "Magda"                      
     Comtesse Raben-Levetzau                      
     ~ 19/4 1876                      
                         
                     
                     
                     
                                                             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
       
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
     
 
         
 
                 
 
     
 
 
 
         
   Carl Poul Oscar   ~ Cornelia "Nina" van Rensselaer Thayer  Maria Elisabeth Malvina Wilhelmine Anastacia ~ Adam Vilhelm Frederik Josias Valdemar Otto ~ Eleonora Mimi Heinrich August  ~ Marianna Fabris di Garbin Federico Carlos Maximiliano   Carlos Adam     Ida Mathilde   ~ Frederik Ferdinand Agnes Margrethe   ~ Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard Frederik Christian ~ Cecilie Pauline Kås  Harald Viggo ~  Else Comtesse Moltke William Oscar ~ Emilie Johanne Rebøl  
  greve Moltke af Nør  ~ 29/6 1907  Comtesse Moltke af Nør baron Bille-Brahe af Svanholm  greve Moltke af Nør Comtesse Holstein Greve Moltke  ~ Pontebba, Italien 6/8 1920  von Moltke   von Moltke     Comtesse Moltke af Nør greve Reventlow af Reventlow Comtesse Moltke af Nør greve Reventlow af Reventlow  greve Moltke af Nør ~ Nedergård 30/12 1893  Greve Moltke af Nør  af Nørager Greve Moltke af Nør  ~ København 17/3 1902     
  Storkorsridder, Kammerherre, Ambassadør * 6/12 1881  † 15/6 1960 * 11/3 1864  † 31/5 1940 ~ 14/10 1887 Ritmester ~ 8/6 1905, skilt Referendar, preusisk Løjtnant * Berlin 7/11 1897 † Hartford, Connecticut 1/4 1970 Greve   Greve     * Tryggevælde 25/3 1861 † 21/1 1945  ~ Randers 31/5 1860   * Tryggevælde 31/7 1866 † 1/6 1941  ~  Pasing, München 23/7 1889  Løjtnant, Bankkasserer   Premierløjtnant, Kunstmaler  ~ Buerup 30/3 1910 Hovedkasserer i Østasiatiske Kompagni * Førslev, Fuglebjerg 24/2 1883 † Gilleleje 20/9 1974   
  Udenrigsminister       * 10/4 1877 † 13/8 1939   * Berlin 1/12 1891     * Valparaiso, Chile 29/3 1882   * Valparaiso, Chile  24/11 1884     Skilt 26/5 1893 * Ejby 14/2 1870   Grønlandsfarer   * Yorkville, South Carolina 18/9 1879    
  * Görz 2/1 1869 † 5/9 1935             † Hartford, Connecticut 8/6 1964               † Kongens Lyngby 27/2 1946    * Helsingør 14/12 1871 † 24/6 1960   † København 17/6 1958     
                   
 
         
                               
                         ~ Benedicte          
                          Comtesse Knuth af Christiansdal          
                ~ Øster Egesborg Kirke 13/12 1923           
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                     
         
 
     
 
       
 
         
 
 
     
 
             
 
     
 
     
 
     
 
     
  Carl Adam Nathanael   ~ Mab Wilson Wright   Carl Adam Christian ~ Jytte Bech Heinrich Evert   ~ Renate Lührig   Peter Ditlev  ~ Birthe Marie Støck Petersen Erik Gebhardt Oskar Frederik  ~ Ella Glückstadt Alette Thusnelda Amalie  ~ Christian William Benedict Kay Aage ~ Esther Marion Hagbarth Bent Ulrik ~ Alice Cecil Welling
  greve Moltke af Nør  ~ Stockholm 26/5 1944      greve Moltke af Nør til Kruusesminde Gods, Korsør Greve Moltke    greve Moltke af Nør  ~ Valløby Kirke 20/9 1949   greve Moltke af Nør  ~ Hørsholm Kirke 3/6 1920  Comtesse Moltke af Bregentved greve Ahlefeldt-Laurvig Greve Moltke af Nør  ~ Københavns Rådhus 19/2 1938 Greve Moltke af Nør  ~ Frederiksberg 10/5 1941
  Diplomat * San Francisco 9/10 1911 † 1/1 1988     Storkorsridder, Kammerherre, Cand.jur. ~ 15/8 1933, skilt * Evanston, Illinois 16/12 1927    Ingeniør * Jerne 14/8 1925 Søløjtnant, Direktør i Danske Petroleum * København 24/6 1899 † København 28/11 1986 Forlagssekretær  ~ New York 22/11 1950 Cand.jur., Kontorchef * København 28/9 1911 Dansk Vicekonsul i Sidney Lægesekretær
  * 13/9 1908 † 22/9 1989       Overpræsident København, Ordensskatmester * Kruusesminde 13/1 1911 † Hartford, Connecticut 28/1 1984     * København 10/5 1926  d.a. Aage Johan Petersen * Skovgaard, Holbæk 27/10 1896  d.a. Valdemar Joseph Glückstadt * Frederiksberg 15/5 1926   Ekspeditionssekretær i Rigsrevision d.a. Hans Aage Hagbarth Fuldmægtig i Ingeniørsammenslutningen * Randers 27/10 1914
        * København 17/2 1907 † 16/3 1985 † Sendenhorst, Tyskland 2/9 1965             † København 5/4 1922      * København 23/1 1912 † 9/2 1997   * København 14/4 1918 † 28/10 1982 d.a. Frederik Welling
          d.a. godsejer Jørgen Albert Bech                
          & Clara Esther Suhr-Hansen                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                         
             
 
                   
 
 
     
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   
  Cornelia Alexandra  ~ Philip Henry Isles     Marianne  ~ Claus Christian Preben Kirsten von Moltke   Henrik Kristian ~ Birgitte Meyer Erik Gebhardt Oskar Frederik  ~ Kirsten Lorenzen   Hans Henrik Joachim ~ Hanne Lange Lars Ulrik  
  Comtesse Moltke af Nør  ~ 28/10 1967     Comtesse  Moltke af Nør greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille    greve Moltke af Nør  ~Tårbæk Kirke  28/10 1989    greve Moltke af Nør  ~ Tamdrup Kirke, Nim, Skanderborg 31/7 1949    Greve Moltke af Nør  ~ Helleruplund Kirke 7/8 1971 Greve Moltke af Nør  
  TV Producer     til Kruusesminde Gods, Korsør til Stamhuset Egeskov   Civiløkonom Cand.merc., Økonomichef Korrespondent Cand.polyt., Ingeniør i Statens Vandbygningsvæsen * Bisgaard, Koldby, Samsø 31/12 1928    Cand.med., Læge Cand.odont., Tandlæge * Frederiksberg 13/2 1956  
  * Uppsala 11/2 1945        * Kruusesminde 18/10 1936 ~ Tårnborg, Korsør 2/8 1958, skilt        * København 20/9 1958 * Frederiksberg 5/4 1964 * København 17/3 1922  † Frederikshavn 26/12 1996    d.a. Henrik August Lorenzen   * Frederiksberg 31/1 1944  * Marielyst 16/6 1946  
        d.a. Jørgen Meyer         d.a. Finn Otto Lange  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
     
 
           
 
   
 
   
           
 
   
 
           
      Charlotte Frederikke   Helene Sofie   Ivar  ~ Charlotte Østerrøgild Meldgaard   Christian Joachim ~   Michael Joachim ~  
       Comtesse Moltke af Nør    Comtesse Moltke af Nør    greve Moltke af Nør  ~ Gladsaxe Rådhus 31/12 1988    Greve Moltke af Nør   Greve Moltke af Nør  
      * Gentofte 16/3 1990   * København 20/9 1958   Arkitekt * Gladsaxe 15/7 1957   * København 26/2 1974   * Frederiksberg 26/6 1979  
      * Frederikshavn 24/2 1954 d.a. Erik Meldgaard  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 
   
      Asbjørn    
       greve Moltke af Nør  
      * Herlev 1/3 1994    
     
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa