Moltke
Slægten
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  Johan Georg Moltke   ~ Elisabeth Jeanette  
  Storkorsridder, Generalløjtnant reichfreiin von Wollzogen & Neuhaus  
  Kommandant i Kronborg * Meiningen, Sachsen-Meiningen, Thüringen, 24/6 1715   
  * Schloss Strietfeld 12/2 1703 † Kronborg 30/1 1788   
  † Kronborg 20/1 1764    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
                                               
         
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Adam Ludvig Moltke ~    Margrethe Sophie von Hauch   Frederik Moltke ~ Margrethe Løvenskiold  Carl Christoph August von Moltke  ~ Christiane Sophie Frederica Sophie Henriette von Moltke  ~ Frederik von der Maase  
  Generalløjtnant  ~ Garnisons Kirke 24/4 1778     1811 Ridder af Elefanten  ~ Gjerpen Kirke, Fossum, Skien 31/5 1786 Hessisk Kammerherre, Gehejmeråd comtesse Knuth af Knuthenborg * 10/1 1742 † 1830 ~ 1760  
  Ridder af Elefanten     Geheimestatsminister 1810   Tjeneste hos Arveprinsessen af Hessen-Kassel  ~ 1768      
  Kammerherre     Ewalds "Til min M"   * 1/4 1737 † XX/12 1813        
  * Kassel 6/12 1743 † København 20/1 1810         1781 Amtmand Bratsberg Amt  
     
   Stiftamtmand i Akershus Stift 1789
       
      Stiftamtmand over Aalborg Stift (2/9 1815)   ~ Margrethe Sophie von Hauch  
      Gehejmekonferensråd, Ordenssekretær  ~ Garnisons Kirke 2/3 1811   
      * Odense 18/1 1754 † Vallø Slot 4/71836  
         
      .  
           
           
           
           
           
           
           
           
                                             
         
 
 
 
                     
 
 
     
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anton Carl Frederik Moltke  ~    Johanne Marie Staal Andreas Georg Adam Moltke ~ Amalia Mariane Christiane Oldenburg Georg Moltke ~ Kirstine Fædder Adam Vilhelm Johannes Moltke     Anton Henrik Moltke Frederik Georg Julius Moltke Wilhelm Moltke   ~ Henriette Frederikke Augusta Moltke     Herman Georg Moltke ~           Anna Sophia Juliane Margaretha v. Hauch  
  Kammerherre 1824 ~ 1815 Kammerherre ~  30/10 1804 Friherrepatent 1827  til Baggesvogn * 1791 † 1815            Kammerjunker, Oberstløjtnant Minister Kammerherre, Hofjægermester, Overførster ~ 1842           Kammerherre og Herredsfoged ~ 1817  
  1808 kommandant ved Præstø for * 1789 † 1819 Generalkrigskommissær, Oberstløjtnant   med navnet Moltke­Rosenkrands     * 1791 * 1825 † 1875 Ridder af Dannebrog   * 1789 † 1854  
  de spanske oprørsoldater fra Roskilde  ~ d.a. Lars Terpager Staal * Krogerup 23/10 1780 † 21/10 1846   * 1786 † 1846           * 1802      
  Generalmajor 1842              
 
Fredericiaslaget bragte ham Storkorset
       
 
         
  Førte hovedangrebet ved Isted 1850    ~ Henriette v. d. Maase                  
  * Aalborg  8/5 1784 ~ 1820      ~            A. C. H. Rosenkrantz          
  † Frederiksberg Slot  12/12 1863         til Villestrup          
                 
                 
  Havde døtre                
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                                                 
                                 
 
 
     
 
   
 
     
 
     
     
 
     
 
   
 
 
  Adam Ludvig Joachim von Moltke ~ Louise Ernestine Bramsen   NN Moltke  ~  NN Witzleben Christian Julius Frederik Moltke ~ Catharina Margaretha Dorothea Fritze Henriette Nanna Antoinette Moltke   Anthon Carsten Andreas Julius Wilhelm Moltke  ~ Thomasine Knudine Bruun Fritz Moltke  ~ Josepha Schjern Vibecke Pauline Sophie Margrethe Moltke  ~ Henrik Bülow  
  Cand.jur., Kopist, Oversætter ~ Vor Frue Kirke, København 6/5 1840      Kaptajn Byfoged i Svendborg  Colding * 1849   Kaptajn ~ 1859 Overauditør, By- og Herredsfoged ~ 1849 * 1822 † 1854 Major  
  * Aalborg 10/12 1805 * 22/8 1806 † København 9/4 1878       Ridder af Dannebrog ~ 1819   Ridder af Dannebrog   * 1820  
  † København 29/8 1872   d.a. Ludvig Ernst Bramsen       * 1787 † 1845   * 1830  
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
         
         
         
         
         
         
                                             
                                     
 
 
     
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
      Emmy Antoinette von Moltke ~ Rasmus Balslev Leth Marie Sophie Moltke Maria -Sophie Ludovica Moltke ~  Carl Andreas Krag Adam Frederik Johannes Moltke   ~ Louise Augusta Gertrude Frederik Andreas Moltke Sophie Ovine Vibecke Mariane Moltke Adam Anthon Frederik Moltke ~ Antoinette Henriette Zarde    Frederik Anthon Marinus Moltke Amalie Louise Moltke  
      * København 15/8 1843 ~ 8/5 1873 * 1821 * 1816 Oberst Cand. phil., Kammerherre von Rosen Capitain à la suite i Artilleriet, adjudant * 1828 Kaptajn i infanteriet * 1826 Kammerjunker * 1831  
      Kammerherre, Hofjægermester, Sekondløjtnant       Amtmand  ~ 31/5 1861 Ridder af Dannebrog   Ridder af Dannebrog   * 1828 † 1857  
      Cand.silv., Skovrider for Sorø Akademi       Byfoged i Sæby   * 1822   * 1825      
  * 22/8 1806 † København 9/4 1878   * 1/2 1821  † 20/11 1886    
  s.a. Lars Balslev Leth        
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
     
 
     
  Vilhelm Gebhardt von Moltke   ~ Ebba Augusta Tønder Carl Christian Frederik von Moltke  ~ Ellen Müller  
  Cand.jur., Statsadvokat for Sjælland  ~ 18/10 1902 Generalmajor  ~ 3/7 1896  
  * Sæby 4/12 1872 † 30/11 1948 * 27/5 1879 † 21/5 1970 * Sæby 24/2 1867  † 5/7 1955  * Skanderborg 20/12 1869   
    d.a. Ebbe Tønder   d.a. Christian Müller  
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
     
 
     
  Adam von Moltke  ~ Lykke Elisabeth Christiane Jacobæus Marie Louise von Moltke  ~ Poul Dickmeiss  
  Cand.jur., Politimester  ~ Hellerup Kirke 13/4 1935 Cand.med., Speciallæge i Psykiatri  ~ Hellerup Kirke 30/5 1935   
  * Hellerup 24/12 1906 † 8/12 1985 * 8/2 1913 † 21/11 1993 * Aalborg 2/10 1904 † 30/5 1992 Dr.med., Overlæge ved Kolonien Filadelfia  
    d.a. Henrik Emil Jacobæus   * København 6/6 1903   
      d.a. Cornelius Dickmeiss  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Adam Vilhelm von Moltke  ~ Kirsten de Fine Olivarius  
  Cand.med., Læge  ~ Viborg  26/2 1966    
  * Rinkenæs 11/5 1943  * Kjellerup 23/11 1942   
    Sygeplejerske  
    d.a. Børge de Fine Olivarius  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
     
 
   
  Adam Christian von Moltke   Henrik von Moltke  
  Lærer   * Odense 9/4 1976   
  * Svendborg 12/6 1970  
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa