Ringsted Klosters gods i Bjæverskov herred

Ringsted kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                              

Godset i Bjæverskov herred blev mageskiftet nogle gange. Ringsted ejede det fra begyndelsen, gav det så, som angivet herunder til Sorø, som så 1414 mageskiftede det med Roskildebispen. Da bispegodset efter 1536 blev krongods, mageskiftedes Skulkerup mellem kronen og Peder Bille til Svanholm 1573.
Herred Sogn Byer Gårde Noter
Bjæverskov Bjæverskov Skulkerup 4

Mageskiftet inkl. skov med Sorø mod gods i Skovtorp 1309