Faxe herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                           

Bispedømmets indtægter af Faxe herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

              

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Faxe 1400 , Sognet er nævnt i de middelalderlige fortegnelser, men det er ikke angivet, hvor tienden skal betales Bispen Bispen ejer gods i Ebbeskov, Rejnstrup og Tokkerup. Helligåndshusets præbende ejer 1 gård i Faxe. 15 herrers procuratorium ejer 1 gård i Tokkerup.        
 • Den oprindelige kirke af faksekalk blev nedbrudt, og man byggede en teglstenskirke i gotikken. Der var 1651 150 gårde i sognet. 

 • 61 af gårdene hørte under Totterupholm., der er oprettet 1586 af en enkelt gård i nu nedlagte Totterup af Ide Munk, enke efter Holger Rosenkrantz  til Vallø. Gården havde forskellige ejere, inden den 1731 kom til major og gehejmeråd Holger Rosenkrantz, som 1748 ophøjedes til baron af Rosenlund, gårdens nye navn. Baroniet blev afløst af en fideikommiskapital, og gården solgt fra under sit gamle navn, Totterupholm. Den havde nu forskellige ejere, og en af dem fik 1787 lov til at kalde gården Rosendal.

 • Fakse kalkbrud var før selskabet Fakse Kalk blev dannet 1883 ejet af Totterupholm, Vemmetofte, Gavnø og Bregentved,  som anlagde Fakse Ladeplads.

Fakse: 22 gårde, 0 huse 143 tdr.

    - Hovby: 23 gårde, 2 huse, 107 tdr. 

    - Tystrup: 9 gårde, 1 hus, 56 tdr. 

    - Stubberup: 11 gårde, 0 huse, 64 tdr. 

    - Værløse: 16 gårde, 0 huse, 99 tdr. 

    - Totterupholm: 1 gård, 0 huse, 54 tdr. 

    - Tokkerup: 9 gårde, 1 hus, 37 tdr. 

               I alt: 151 gårde, 11 huse, 865 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

Kongsted 1425 ( ) Bispen Bispen ejer gods i Kongsted. Portionen Ågerup ejer 2 gårde i Kongsted sogn. Skt. Annes kapelalter ejer 1 gård i Kongsted Borup.       Antvorskov ejer 2 gårde i Lestrup.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Kongsted: 20 gårde, 0 huse 143 tdr.

    - Tingerup: 4 gårde, 0 huse, 12 tdr. 

    - Hyllede: 16 gårde, 1 hus, 75 tdr. 

    - Lestrup: 18 gårde, 0 huse, 72 tdr. 

    - Skovtorup: 4 gårde, 1 hus, 25 tdr. 

    - Borup: 11 gårde, 1 hus, 42 tdr. 

    - Eskilstrup: 13 gårde, 2 hues, 62 tdr. 

    - Lystrup: 1 gård, 0 huse, 39 tdr. 

               I alt: 105 gårde, 5 huse, 575 tdr. hartkorn

Alslev 1100 Bispen Bispen ejer skovgods i Holte.          
 • Der var 1651 29 gårde i sognet. 

 • 29 af disse hørte under Alslev. Den tilhørte grubberne fra 1300 til 1636. Derefter havde den forskellige adelige ejere. 1718-47 var den krongods, og blev opkøbt af Adam Gottlob Moltke og lagt under grevskabet Bregentved. 1922 ved lensafløsningen lavede staten husmandsbrug ud af godset.

 • Bent Bosen af Bondæruth nævnes 1358.

 • Bent Bendtsen ejede Holtegård ca. 1400. Evert Grubbe til Alslev arvede og solgte til bispen 1403.  

Alslev: 9 gårde, 0 huse 45 tdr.

    - Tågerup: 12 gårde, 3 huse, 55 tdr. 

    - Bunderød: 7 gårde, 0 huse, 31 tdr. 

    - Holtegård: 1 gård, 0 huse, 6 tdr. 

    - Alslevgård: 1 gård, 0 huse, 41 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 3 huse, 184 tdr. hartkorn

Karise (Kalvris) 1100 Bispen Gjorslev bispelen ejede 2 gårde i Tågerup i sognet. Bispen ejer gods i Pebringe.   Klosteret ejer 2 gårde i Olstrup i sognet. Klosteret ejer 3 gårde i sognet, hvoraf de 2 i St. Linde    

Karise: 10 gårde, 0 huse 78 tdr.

    - Karisegårde: 4 gårde, 0 huse, 37 tdr. 

    - Pebringe: 4 gårde, 4 huse, 33 tdr. 

    - Olstrup: 5 gårde, 1 hus, 26 tdr. 

    - Store Linde: 11 gårde, 0 huse, 92 tdr. 

    - Tryggevælde: 1 gård, 0 huse, 81 tdr. 

    - Store Linde: 11 gårde, 0 huse, 92 tdr. 

    - Jørslev: 10 gårde, 4 huse, 52 tdr. 

               I alt: 55 gårde, 15 huse, 461 tdr. hartkorn

Tureby

1100  ( )

Bispen Under bispelenet Tureby len  lå hovedgården i Tureby.          
 • Der var 1651 28 gårde i sognet. 

 • 27 af disse hørte under Turebygård. Gården var oprindeligt bispegodset Tureby Len med forskellige bispelensmænd. Også under kronen var der tale om et selvstændigt len med forskellige lensmænd. I 1604 mageskiftede kronen godset for at få Skørringe på Falster. Ny ejer var Henrik Gøye til Gunderslevholm, som kaldte gården Turebyholm.1720 fik kronen atter godset under sig i et mageskifte med slægten Reedtz, som til gengæld fik Bavelse og Næsbyholm. Godset var herefter ryttergods indtil 1747, da det blev købt af Adam Gottlob Moltke og indlemmet i grevskabet Bregentved 1750. Ved dettes opløsning 1925 blev der udskilt 5 husmandsbrug af Turebyholm.

 • 2 gårde i Tollerød blev nedlagt 1596.

Tureby: 0 gårde, 0 huse 0 tdr.

    - Børsted: 4 gårde, 0 huse, 34 tdr. 

    - Kjæderup: 9 gårde, 0 huse, 43 tdr. 

    - Turebyholm: 1 gård, 0 huse, 198 tdr. 

               I alt: 14 gårde, 8 huse, 280 tdr. hartkorn

(Sønder) Dalby 1100 Bispen 1 gård i Tågerup i sognet hørte under bispens Magleby len. Bispen ejer mindst 2 gårde i Dalby. Birgitte præbende ejede 1 gård i Dalby. Johannes Døbers præbende ejer 4 gårde (Borup, Ås, Viverup og Druserup). Serreslev præbende ejer 1 gård i Borup. Vanløse præbende ejer 1 gård i  Borup. Skt. Annes kapelalter ejer 2 gårde i Rode.        
 • En del af sognets jorder lå under Lystrup, bl.a. Store Rodegård.

Dalby: 9 gårde, 0 huse 38 tdr.

    - Rode: 11 gårde, 1 hus, 75 tdr. 

    - Babberup: 8 gårde, 0 huse, 35 tdr. 

    - Borup: 7 gårde, 0 huse, 48 tdr. 

    - Jenstrup: 6 gårde, 1 hus, 35 tdr. 

    - Højsten: 13 gårde, 0 huse, 89 tdr. 

    - Tågerup: 5 gårde, 1 hus, 39 tdr. 

    - Åsd (del): 3 gårde, 0 huse, 16 tdr. 

               I alt: 81 gårde, 3 huse, 519 tdr. hartkorn

(Øster) Egede 1100 Bispen           Skovkloster ejer 4 gårde i Atterup

Øster Egede: 0 gårde, 0 huse 0 tdr.

    - Åsd (del): 2 gårde, 0 huse, 11 tdr. 

    - Atterup: 21 gårde, 6 huse, 105 tdr. 

    - Hejede: 2 gårde, 0 huse, 9 tdr. 

    - Nyrup: 1 gård, 0 huse, 10 tdr. 

    - Jomfruens Egede: 1 gård, 0 huse, 98 tdr. 

               I alt: 11 gårde, 0 huse, 157 tdr. hartkorn

Ulse

 (Ugløse)

1100 ( ) Bispen 1 gård i Nielstrup i sognet hørte under bispens Magleby len.  

 

      Skovkloster ejer 2 gårde i Olstrup.
 • Skovklosters dødebog nævner Johannes Petri de Skovtorp og hans bror Magnus Petri. De sad på 8 gårde.

 • Der var krongods i sognet.

 

Ulsø: 4 gårde, 1 hus 23 tdr.

    - Olstrup: 12 gårde, 0 huse, 69 tdr. 

    - Nielstrup: 15 gårde, 2 huse, 83 tdr. 

    - Skoverup: 3 gårde, 0 huse, 23 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 3 huse, 200 tdr. hartkorn

Roholte

Skt. Anna

1441 Bispen 1 gård i Borup, 1 i Elmue og 1 i Ordrup i sognet hørte under bispens Magleby len. Skt. Katrine yngre Alter ejer 1 gård i Musebølle.        

Roholte: 9 gårde, 0 huse 52 tdr.

    - Orup: 13 gårde, 1 hus, 75 tdr. 

    - Stoe Elmue: 7 gårde, 7 huse, 43 tdr. 

    - Vindbyholt: 4 gårde, 0 huse, 32 tdr. 

    - Mosebølle: 4 gårde, 3 huse, 19 tdr. 

    - Lindersvold: 1 gård, 0 huse, 34 tdr. 

    - Strandegård: 1 gård, 0 huse, 29 tdr. 

    - Borup Ladegård: 1 gård, 0 huse, 21 tdr. 

               I alt: 63 gårde, 14 huse, 440 tdr. hartkorn

Spjellerup 1100 ( ) Bispen                                   

 

       

Spjellerup: 19 gårde, 0 huse 115 tdr.

    - Snekkelstrup: 9 gårde, 0 huse, 64 tdr. 

    - Strandmøllen: 1 gård, 0 huse, 3 tdr. 

    - Vemmetofte: 13 gårde, 0 huse, 77 tdr. 

    - Vemmetofte: 1 gård, 0 huse, 74 tdr. 

               I alt: 42 gårde, 3 huse, 335 tdr. hartkorn

Vemmetofte 1645 Vemmetofte klosters kirke. I middelalderen under Spjellerup sogn. Bispen                                                                           
 • Sognet er udskilt af Spjellerup 1745. Sognekirken er opført 1645 af Tyge Brahe til Mattrup som den sydlige del af østfløjen på gården.

 • 38 gårde i Spjellerup hørte under Vemmetofte. Første kendte ejer er Johannes Offesen Neb († 1349). Dronning Charlotte Amalie købte gården 1694. Hendes søn prins Carl arvede den i 1714, hans søster Sophie Hedevig i 1729. Da hun døde 1735 blev gården i følge hendes testamente et Adeligt Jomfrukloster. 

 • Vemmetofte bys 11 gårde blev lagt under hovedgården 1696. Det samme skete for de 8 gårde i Snekkelstrup.

Faxe herred med 559 gårde (i 1651) hørte sammen med Bjæverskov og Stevns herreder til Tryggevælde Len. Dette kongelige len blev oprettet efter reformationen og hovedparten af krongodset ( i Faxe herred en del, nemlig 124 gårde) udgjordes af konfiskeret bispegods. Der var en del adelige hovedgårde, og adelige ejede de fleste af herredets gårde, nemlig 442. I matriklen 1682 er lenet afløst af Tryggevælde Amt, som omfatter alle sogne i Bjæverskov, Stevns og Faxe herreder ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Tryggevælde Amt havde 1599 gårde, 160 huse og 11.564 tdr. hartkorn i alt og 572 gårde, 66 huse og 3933 tdr. hartkorn i Faxe herred.