Bispestrøgods i Fakse herred

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Tureby

                                                    

I brevene er Faxe herred beskrevet i afsnit B, "Faxe herrit". Her omtales foruden Tureby en del strøgods i herredet, som ikke fremgår af jordebøgerne

 

Strøgods i Faxe herred: Pebringe, Karise sogn.

1383

Niels Sveye af Krimplinge giver bispen gård i Pebringe i pant.

Brev B.3 
1389 Jens Tuesen af Krimplinge giver bispen gården i Pebringe i pant. Brev B.

1399

Jens Benediktsen af Karise (død 1399) giver i sit testamente sin søn Bo Jensen penge frem for gods, og derfor pantsættes godset i herredet, antagelig gården i Pebringe.

Brev B.1 
1423 Væbneren Henneke Mule skøder gården i Pebringe til bisp Jens.

                                                                                                                                                                                              

Brev B.4 

 

 

Strøgods i Faxe herred: Ebbeskov og Rejnstrupvænge, Fakse sogn.

1360 Fikke Moltke tilkender Jens Rud alle de rettigheder, han har arvet efter svigerinden Bege Grubendal, enke efter Johan Reimersen Brev D.44

1369 Johan Reimersen køber godset i Vedde af Peder Falk Brev B.45

1378

Henrik Dunndick skøder (skov-)gårdene til Johan Reimersen. Henrik havde året før fået indløst godset for Pernille Pedersdatter, enke efter Johan Råbuk af Borringholm. Godset består af Ebbeskov og Rejnstrupvænge.

Brev B.16, 25, 39, 41  

1380 Pernille Pedersdatter giver Johan Reimersen fuldmagt til at indløse alt hendes gods. Samme år giver hun samme fuldmagt til Eskild Falk af Vallø, som giver hende et nyt pant. Falkerne på Vallø er ivrige godssamlere. Pernille Pedersdatters gods omfatter Vedde (5), Ebbeskov (1) og Rejnstrup (1) i Faxe sogn, Kærvad under Totterupholm i Fakse (1), Bonderød (1) i Alslev sogn (tallene i parentes er antal kendte gårde).  Brev B.14, 17, 42

Pernille Pedersdatter giver Ove Steeg fuldmagt til at købe alt det gods, hun havde afstået til Johan Reimersen. Bispen af Ribe har en kopi af fuldmagten lavet 1423.Fakse herred Brev B.34, 35

1380 Brødrene Jacob og Peder Nielsen af Rejnstrup skøder al deres gods på Sjælland (de var fra Skåne) undtagen Rejnstrup og Tokkerup til bisp Niels. Brev B.28
1403 Cathrine Jensdatter, datter af Jens Rud, sælger via sin mand Jens Iversen Lykke til Svogerslev sin faders skøde på Johan Reimersens gods til bisp Peder. Jens Lykke kvitterer senere på året.  Brev B.43, 44

1404 Alhed Grubendal, enke efter Jens Rud, skødede det gods, hun og manden havde arvet efter Johan Reimersen (Johan var gift med Alheds søster Bege Grubendal), til bisp Peder 1404. Dermed havde bispestolen samlet godset i Rejnstrup.  Brev B.24, 37

1420 Henning von Gerden og hans brødre bevidner, at Margrethe Moltke havde arvekrav efter Bege Grubendal. Brev D.46

1422 Borgmester og råd i Rostock bevidner, at  Bege Grubendal var Johan Reimersens nærmeste slægtning.

                                                                                                                                                                                             

Brev D.45

Under Roskilde bispestol hørte i følge brevene ovenfor nævnte gods. Samt en del mere: 

Sogn Byer Gårde Noter
Karise  Pebringe ? Godset er omtalt ovenfor.
Fakse Ebbeskov & Rejnstrup ? Godset er omtalt ovenfor.
Tokkerup ? Ove Steeg til Ølsemagle pantsætter godset til bisp Peder 1403.  Brev B.27
? Hennekin Gyncelinsen skøder alle sine rettigheder i godset til bisp Peder 1409 Brev B.29, 41
? Jacob Gyncelinsen skøder alle sine rettigheder i godset til bisp Peder 1404. Samtidig sælger han sit gods i Holte til bispen. Året før havde han faktisk solgt alt hvad han i øvrigt ejede til bispen. Dette bekræftes i et brev 1409. Brev B.30, 3, 41
Alslev Holte (Skov) ? Godset var ejet af Niels Bendtsen, som døde 1403. Han havde pantsat noget af godset til Evert Grubbe. Og noget af godset til Henneke Mule. Begge panthavere solgte 1403 deres pantebreve til biskop Peder. Brev B.18, 19 

Kongsted Kongsted ? Jens Bondesøn Due pantsætter sit gods til bisp Peder 1399. Jens havde fået godset af Maren Eskesdatter, enke efter Jacob Herlufsen, 1373. Brev B.20, 26

Sdr. Dalby Dalby ? Bonde Jensen Due pantsætter sit gods til Ove Pedersen. Pantebrevet opkøbes 1407 af Åge Bosen på vegne af bisp Peder. Brev B.32
1 Oluf og Anders Kluck giver Cort Moltke skødebrev 1381. Corts søn Fikke arvede gården, og efter ham tog datteren Margrethe over. Hun solgte den 1434 til bisp Jens. Brev B.21, 36, 47, D.43
Fakse herred

??

 men opført under Fakse herred.

? Fikke von Vitzen af Vemmetofte havde 1423 bispegods i pant.  Brev B.38 
"på Sjælland", men opført under Fakse herred. ? Godset havde tilhørt Henrik Barnekow, hvis datter arvede det. Hendes mand Eggert Knocke gav det til hendes fætter Raven Barnekow, som gav det hele til biskop Peder 1401. Brev B.15