Skt. Katrines ældre alter i Faxe herred

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Faxe herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Faxe Roholte Musebølle 1

Gården gave fra stifteren af alteret Niels Esbernsen Bille givet 4/4 143. Mageskiftet 7/4 1567 med gods i Ramsø med Axel Urne

Kongsted Akselhoved 1

Gården gave fra stifteren af alteret Niels Esbernsen Bille givet 4/4 143. Godset her er ikke anført i jordebogen 1568.