Faxe herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Faxe herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet

 

 

 

 

Bispegods

Skt. Anna altrene i Roskilde Domkirke
Skt. Katrines ældre alter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster,  Roskilde
Clara Kloster,  Roskilde
Antvorskov Kloster
Skovkloster