Skt. Katrines ældre alter i Ramsø herred

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Højelse Højelse 1

Mageskiftet 7/4 1567 med gods i Ramsø med Axel Urne