Bispegods i Ringsted herred

Borge i området: Jystrup, Storgård

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Haslev, Storgård, Jystrup, Sneslev sogn med  Vrabbetofte, Almstofte og Horsetofte

Under Roskilde bispestol hørte en del len i Ringsted herred. Ved Jystrup var der også en borg (nu Skjoldenæsholm). Øst for Jystrupgodset lå Svenstrup gods med hoveddelen i Ramsø herred:

Endnu en ejendom, Storgård i Teerslev sogn, optræder i kilderne, men ikke i jordebøgerne. Endelig havde fadeburet under bispegården i Roskilde også gods i Ringsted herred.

Bispestolen havde tidligt ejet Skellerød i Sigersted sogn. Halvdelen af landsbyen Slagelsebo i Alsted herred ejedes af kongen, men biskop Absalon byttede sig til krongodset mod at kongen fik Skellerød, som bispestolen ejede i Ringsted herred. Sorø Kloster havde fra Asser Rig fået gods helt oppe i Jørlunde, og det fik bispestolen så af klosteret i bytte for Slagelsebo.

Storgård var kortvarigt et meget lille len under bispen. Tæt ved gården ligger der stadig rester af et voldsted med en ruin.

1409 Godset overdrages til Roskildebispen af Hartvig Trallov.
1480 Per Truelsen er bispens foged.

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit P "Ringstede herritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted
Kværkeby Kongsted 1

Laurids Eriksen Bydelsbak af Bregentved og hans hustru bekræfter 1430, at de har godset her i forlening af bisp Jens. I forleningen indgår også gods i Haslev len og i Tybjerg.

Brev J.15
Freerslev Heide vænge 2

Hartvig Trallov skøder Heide 1402 og Storte 1409.

                                                                                                                                                                                                    

Brev P.8, 9, 11
Storte 1