Fadebursgods i Ringsted herred

Bistrup

Ringsted herred

Bispegods

Fadeburet

Gods i herredet

                                                          

Under Roskilde bispestols fadebur (bispegårdens drift) hørte godset i den nærmeste omegn af Roskilde. Derfor falder en lille del af bispegodset i Ringsted Herred direkte under fadeburet eller Bistrup len. Fadeburets gods lå i samme landsbyer som noget af det gods, man mageskiftede med Antvorskov Kloster, nemlig Svenstrup. En bispeindtægt på ledingspenge "nord for søen", altså Haraldsted Sø, blev også betalt til fadeburet i Roskilde. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde
Vigersted

                        

Bistrup

                        

Vigersted 1
Ågerup 4
Snekkerup

                                                                                                                                                         

3