Ringsted herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede på Ringsted herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet

  

 

 

 

Bispegods

Bispens Bistrup len
Christi Legems alter i Roskilde Domkirke
Skt. Erasmus alter i Roskilde Domkirke
Skt. Gregors alter i Roskilde Domkirke
Skt. Ivos alter i Roskilde Domkirke
Skt. Michaels alter i Roskilde Domkirke
Trinitatis kapelalter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster, Roskilde
Clara Kloster, Roskilde
Antvorskov Kloster
Ringsted Kloster
Skovkloster
Sorø Kloster
Vor Frue Kloster, Roskilde