Allindegård

        

Ringsted herred

Allinde gods 1492

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Den gamle hovedgård Allindegård har ligget nær det næs, hvorpå kirken er bygget. Voldstedet består nærmest kirken af en større vestlig borgbanke, der har båret et kort svært stenhus, samt af en østlig mindre, rund banke, der har været omgivet af grave. Der er fundet fundamenter af kamp samt munkesten og gulvfliser af tegl. Den større holm er nu optaget af moderne bebyggelse, mens den mindre er overpløjet. Nutidens Allindemaglegaard fra 1839 (billedet) er blot en stor bondegård inde i landsbyen.

 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Allinde

1310-1317 Allindegård er Billeslægtens stamgods. Den første af slægten, der nævnes, er væbneren Bent Jensen. Gården, som ligger i Allindemagle Sogn, Ringsted Kommune, nævnes første gang i 1317.

1317-1345 Bent Jonsen Bille er den første af en lige stamrække af Biller på Allinge.
1345-1380 Broderen ærkedegn Niels Jonsen Bille nævnes efterfølgende.
1380-1420 En tredje broder Peder Jonsen Lykke Bille skrev sig dernæst til Allinde, var ærkedegn i Roskilde og senere ærkebiskop i Lund.
1420-1465 Af næste generation fulgte rigsråd Torben Bentsen Bille.
1465-1521 Sønnen hr. Steen Basse Bille, som var rigsråd og landsdommer i Skåne sad på Allinde, til han døde.
1521-1558 Dennes søn hr. Claus Steensen Basse Bille sad på gården, men ejede også Lyngsgård. 
1539-1575 Dennes søn lensmand på Gulland Jens Clausen Basse Bille (død 1575) til Billeskov mageskiftede Allinde med fri birkeret med Frederik II  1575 og fik i stedet Vrejlevkloster i Jylland. Hovedbygningen havde da længe været ubeboet og var stærkt forfalden. 
1575-1664  Gården var forfalden og blev brudt ned. Jorden blev til 2 fæstegårde.
1664-1839 Fæstegårdene kom 1664 under Skjoldenæsholm, da rentemester Henrik Müller overtog krongodset som afdrag på statens gæld til ham. Han havde erhvervet Skjoldenæsholm 1662. Godset blev fra Müller (afgav det 1682) frem til 1839 drevet som fæstegods under Skjoldenæsholm.
1839-1846 På grundlag af en gammel bestemmelse om, at de to fæstegårde i Allinde var under hovedgårdstakst, lykkedes det kammerherre Johan Andreas Bruun de Neergård (død 1846) 1831 at opnå tilladelse til, når fæsterne var døde eller udakkorderede, at oprette en ny hovedgård. Gradvis nedlagdes byens gårde, kun een, Nordgården, blev tilbage.1839 opførtes  en ny hovedgård, Allindemaglegård, som fra 1844 var en del af fideikommiset Skjoldenæsholm. 1839 bestod den nye gård dog kun af en grundmuret lade samt en mejeribygning, som senere tillige blev indrettet som forvalterbolig. I løbet af den følgende tid opførtes foruden forskellige andre bygninger en hestestald, som desuden rummer beboelsesværelser.
1846-1891 Fideikommisset blev derpå indehavet af Andreas Theodor Bruun de Neergaard.
1891-1914 Næste besidder er Paul Johan Carl Bruun de Neergaard.
1914-1935 Næste ejer var Henri Bruun de Neergaard. Under ham blev fideikommiset Skjoldenæsholm opløst 1926. Godserne overgik til fri ejendom, efter at Allindemaglegård blevet reduceret med 207 ha til udstykning. 
1935-1942 Næste ejer ejede også Skjoldenæsholm, nemlig Ejler Bruun de Neergaard. Han solgte Allindemaglegård. 
1942-1970 Køberen var Curt Ludvig Heinrich Georg Max Erdman Eberhard lensgreve Haugwitz Hardenberg Reventlow til Krenkerup, og prisen var 725.000 kr.  
1970-1998 Gården blev købt af Carlsberg A/S, som drev forsøgslandbrug a.h.t. byggen i ølproduktionen.
1998-2006 Næste ejer var et selskab, Allindemaglegård A/S, ved Anders Piper.
2006- Allindemaglegaard Gods på 201 hektar ejes dernæst af Peter Kjær Knudsen.