Jystrup len i Ringsted herred

Bispegods

Ringsted herred

Hovedgårde: Jystrup

                                                     

Under Roskilde bispestol hørte i følge jordebøgerne et stort len nord for Ringsted, Jystrup len. I 1300-tallet lå nord for Jystrup by en hel landsby, som hørte til kronen, og som forsvandt før 1682, da stedet og borgen var centrum for kronlenet Skjoldenæsholm. En gård blev 1579 skænket til kongens "enspænder" (kusk) Christen Elkjær, men endte påny hos kronen. Jystrup bispelen blev ved reformationen lagt under Skjoldenæsholm, som var/blev hovedlen for Ramsø og Ringsted herreder. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit P "Ringstede herritt".

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Jystrup Jystrup

                     

 Jystrup 1=5 4 bol med 2 husmænd Jystrup, Vigersted, Slagstrup, Alend
Jystrup 11
Lerbjerg 4  -
Atterup 6  -
Aunstrup 6  -
Mortenstrup 5  -

             

Mortenstrup
Valsø Valsølille 13 Niels Jensen af Borgby pantsatte 1345 sin gård i Valsølille, Østergård, til Kirstine, enke efter Johan Moltke. På Høed er der også breve. Bisp Oluf lejer det hele ud 1450 til Arild Røllike.

Brev P.5, 13 X.7

Valsølille
Høed 1
Rye*

              

Jenslev

                    

3

                

Mogens Lauridsen sælger gården til bisp Niels 1394. 

                                                                                                                                         

Brev P.4 Rye

* i Volborg herred

** Fra brevene fra Roskildegård afsnit X "Tune herrit".