Bispegods i Volborg herred

Bispegods

Kirker i herredet

Egholm 

Gods i herredet

Hovedgårde: Sæby, (Ud)lejre

Under Roskilde bispestol hørte gods i Volborg herred, men det fremgår ikke af jordebøgerne. Lidt gods i Rye hørte under Jystrup len i Ringsted herred. Fadeburet under bispegården i Roskilde havde godset i Volborg under sig. Til gengæld var et forholdsvist stort len, Udlejre eller Lejre ikke underlagt fadeburet. Det blev kort efter, at Bistrup (det gamle fadebur) var lagt under København i 1661 solgt fra og kom senere til at danne grundstammen i grevskabet Ledreborg.

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit D "Semmeherritt. Waldborgsherritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Så her står der lidt om Volborggods. Skullerupholm i Kisserup sogn er ikke nævnt i breve eller jordebøger, men bispestolen fik det vitterligt gennem en række mageskifter med adelige 1457.

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvalsø Lerbjerg 1

Tingsvidne på bispens ejendomsret fra 1459 

Brev D.3  
Avnstrup  2

Anders Pedersen Panter af Svanholm skøder og pantsætter bisp Peder dette gods samt gods i Sømme 1401. Godset i Særløse er hans mødrenegods. Og det er det, der kun er pantsat fremgår det af skrivelse fra bispen 1397. Pantebrevet fornyes 1408

Brev D.8, 9, 13, 15, 21
Særløse Ravnsholt 1
Ebberup 1
Kirke Såby Åstrup 1

Ærkedegn Niels Bille mageskifter gård i Sømme med bisp Peder 1412 og får i stedet gården her.

Brev D.2
Torkilstrup 2

Mette Andersdatter, enke efter Peder Thuesen af Havrebjerg, giver Jep Jensen Ravensberg tilladelse til at sælge gårdene her til bisp Oluf. I Handelen indgår også gods i Horns.

Brev D.16

Tadre Mølle 1

Erik Nielsen Gyldenstjerne til Tim indløser Folmer Jacobsen Lunges møller ved at betale bispen det beløb, de har været pantsat for. 

Brev D.10

Sonnerup Vintermøller 1
Nyrup 1

Pantsat 

Kirke-Hyllinge Nørrekarleby 3 Erhvervet 1303 i handel med Barnum Eriksen af Skarsholm, som fik Johan Pedersen Grubbe til at ordne handelen. Afstået 1400 i mageskifte mellem ærkedegn Peder Peder Lykke og bisp Peder. Bispen fik gods i HimmelevØster Valby  og Herringløse. Lykke fik godset her.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Brev D.18, 23

Indtægterne fra bispetiende i herredet blev betalt således:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Volborg Kirke Såby Fadeburet i Roskilde
Hvalsø
Allerslev
Herslev
Rye

Gården Lindholm, som oprindeligt var klostergods, faldt 1588 ind under Roskildegårds len.