Volborg herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Volborg herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet  

 

 

 

Bispegods 

Bispens Bistrup len
Skt. Andreas alter i Roskilde Domkirke
Skt. Thomas af Canterburrys alter i Roskilde Domkirke
Christi Legems alter i Roskilde Domkirke
Skt. Dorotheæ alter i Roskilde Domkirke
Helligkorsalteret i Roskilde Domkirke
Johannes Evangelistens kapelalter i Roskilde Domkirke
Skt. Katrines altre i Roskilde Domkirke
Skt. Vincents alter i Roskilde Domkirke
Skt. Lucius' alter i Roskilde Domkirke
Mariabilledets alter i Roskilde Domkirke
Skt. Olai alter i Roskilde Domkirke
Trinitatis kapelalter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster, Roskilde
Clara Kloster, Roskilde
Antvorskov Kloster
Esrum Kloster
Sorø Kloster
Vor Frue Kloster, Roskilde