Horsetofte len i Ringsted herred

Bispegods

Ringsted herred

Hovedgårde: Horsetofte

                                                       

Der lå hele tre små len i Sneslev sogn i Ringsted herred, nemlig Vrabbetofte, Almstofte og Horsetofte:

Horsetofte len ligger i en stadig eksisterende småbebyggelse syd for Sneslev kirke. Det var et meget lille len, som foruden hovedgården havde sine indtægter fra bispetiende fra tre kirker i herredet.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Sneslev Horsetofte  Sneslev 1=5 1 bol og 1 mølle   

Vetterslev

Vetterslev

1 Peder, Jacob og Bo Herlufsen gav 1336 Stig Pedersen brev på godset her og gods i Ringsted.

                                                                                                                                                                    

Brev J.21 

Vetterslev
Høm Høm     - Høm
Teerslev Teerslev     - Teerslev

 

Horsetofte

1370-1498 Lenet optræder i bispens jordebog og var et meget lille len under bispen.  1370-ca. 1395 Lenet optræder i bispens jordebog, men vi ved intet om lensmænd eller fogeder.
Ca.1395-14?? Fru Gertrud Pedersdatter Grubbe (død tidligst 1404) har godset som len.

14??-1480 Vi ved intet om lensmænd eller fogeder i denne periode.
1480-1498 Niels Pedersen kaldet Jude (jyde) er bispens foged på godset. Om han som her angivet tilhørte slægten Stjernemåne, er uvist.