Magleby len i Stevns herred

Bispegods

Magleby gods 1400

Stevns herred

Lenets gods i Bjæverskov herred

Gods i herredet

Hovedgård:  Magleby

                                                                                                

Under Roskilde bispestol hørte en del gods i Stevns herred. År 1400 købte Roskildebispen hovedgårdene Tåstrup og Magleby af Folmer Jacobsen Lunge, som havde haft godserne under sit stevnske storgods Højstrup. Ud af sine besiddelser i området plus det købte oprettedes Magleby len. Magleby len fik dog også en del af sit gods fra bispebesiddelser i Bjæverskov herred

Det meste af Magleby lens gods endte efter reformationen under områdets største gods, grevskabet Vallø.
Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Magleby Magleby

                       

Magleby

20

  -

  -

Varpelev 13   -   -
Klippinge 9   -   -
Hellested Tåstrup

                     

5

                 

Skødet af fru Ingeborg g. m. Folmer Jepsen Lunge til Højstrup (d. 1412) til Peder Jensen Lodehat.

Bjæverskov-herred

                          

Strøgods i 11 byer 21 Se Bjæverskov herred.