Stevns herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Stevns herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet  

 

Bispens Magleby len

Bispens Gjorslev len
Skt. Agatha alter i Roskilde Domkirke
Skt. Andreas alter i Roskilde Domkirke
Christi Legems alter i Roskilde Domkirke
Skt. Erasmus alter i Roskilde Domkirke
Skt. Gertruds alter i Roskilde Domkirke
Skt. Gregors alter i Roskilde Domkirke
Skt. Nicolaii alter i Roskilde Domkirke
Skt. Paul Apostlens alter i Roskilde Domkirke
Skt. Peter Apostlens alter i Roskilde Domkirke
Trinitatis kapel alter i Roskilde Domkirke
Agnete Kloster, Roskilde
Clara Kloster, Roskilde
Skovkloster
Sorø Koster