Ringsted Klosters gods i Ringsted herred

Ringsted kloster

Klosterets gods

Sogne i herredet

                                      

Oprindeligt har klostret ejet mere gods her i herredet, hvor klosteret lå, således Bregentved. Godset i Ringsted herred er til slut fordelt således:

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted

 

 

Skt. Bendts Ringsted - Byskatten (midsommergælden) skænket delvis af Erik Emmune og helt af Svend Grathe
Skt. Hans Kirken Kirketienden skænket af bisp Peder Sunesen
Ringsted landsogn Ringsted Lund 1 Det halve skænket af Erik Emmune.
Ringsted mark 3 Skænket af Svend Grathe. Klostret ejede Torpet Mark, Rimmingemarken og Forvaltermarken.
Tislund 2 Skænket af kong Valdemar I
Gilsager 3
Eskemose 1
Havbyrd 4
Tolstrup 1
Kærup 3 Hovedgård, som klostret fik inden 1519, og som det opdelte i 3 fæstegårde. Samlet til gods igen efter reformationen.
Benløse
 Benløse 8 Et bol skænket af kong Valdemar I
Kirken Kirketienden skænket af bisp Peder Sunesen. Der opstår tvivl om gavens omfang, og det ender med, at klostret 1404 får lov til at beholde tienden mod at give bispen en gård i Himmelev.
Haraldsted Kapellet for Knud 1 Plus bispetienden
Haraldsted 2   - 
Kværkeby  Kværkeby Kirken Kirketienden skænket af bisp Oluf. Hovedgården hørte under klostret, som til tider drev den med lensmænd.
Farendløse Tvindelstrup  1 Mageskiftet med Clara kloster for gods på Møn
Høm Høm Kirken 1462 mageskiftes kirkerne til Ringsted af Oluf Mortensen, som får gods i Ramsø af klostret. Kirkerne var ikke kun tienden, men også præstegårdene.
Vetterslev Vetterslev Kirken
Bringstrup       Ørslev       under skoven 4   - 
Sigersted Sigersted 2   - 
Skellerød 2   - 
Nordrup Muldrup 2   - 
Ørslev Ørslev 2   - 
Ringsted som byen tager sig ud med et stort kloster og en lille by på Resens korttegning fra 1677.