1137              Erik Emmune
   
    Kongens stamtavle

                                                     

   

   

Erik Emmune blev oprindeligt af Nielspartiets tilhængere kaldt Erik Harefod (den, der flygter). Tilnavnet Emmune (den mindeværdige) har han fået af sit eget parti. Roskildekrøniken fremsætter sin dom over Erik sådan her: "Erik bar sig i alle ting ad, som om han var kejser; han ryddede alle hindringer af vejen, tålte ingen ligemand, endsige overmand; overmodig, opblæst, stor i ondskab, skrækkelig i al sin færd for han frem som et lyn, overfaldt trods gråd og suk folk som han tænkte ejede noget, og fordelte det ranede gods blandt sine griske og skadefro følgesvende".

Hos Saxo er tonen en helt anden: »Med sværd havde Erik bragt ro til veje, nu stod hans hu til at værne og fremme landefred ved at vogte retten tro: de gamle love fra forfædrenes dage var under al denne kamp og ufærd så godt som aflagte, men han satte dem i kraft på ny og indlagde sig nu lige så stor ros for retfærd, som han alt havde vundet for raskhed. Havde småfolk lidt uret af deres overmænd, straffede han disse efter lovens strenghed; han sparede hverken frænder eller venner, og de stormænd, der havde været så