1137

Bisp Eskild afløser sin onkel, Asser (Asser var ærkebisp i 48 år!), som ærkebiskop i Lund, og afløses i Roskilde af Rike eller Rico. Eskild var nok den tidlige middelalders betydeligste kirkemand. Kongen vil have Rico af Slesvig som ny ærkebisp, men skåningerne ønsker Eskild (siger Roskildekrøniken: Saxo siger det modsatte). Peter Bodilsen foreslår et kompromis: Eskild skal have det stærke Lund, og Rico det rige Roskilde. Og sådan blev det. Kongens uvilje skyldes dels det sjællandske almueoprør, men også, at Eskild ikke støtter, at der i Ringsted er ved at blive opbygget en helgenkult omkring Knud Lavard. Rico støttede kulten omkring Knud.

Skt. Mikkels Kirke opføres.

Erik Emmune dræbes på et tingmøde ved Ribe af en af sine hirdmænd, en jysk stormand ved navn Plov. Selv om der både er tale om kongedrab og brud på tingfreden får Plov ros i Roskildekrøniken, hvorimod Saxo fordømmer ham. Eriks søsters søn, Erik (Lam) bliver konge (til 1146, da han gik i kloster). Erik Emmune nåede at blive voldsomt uvenner med ærkebisp Eskild i Lund.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle